Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser otworzył oddział w Minneapolis

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, otworzył nowe biuro w Minneapolis. To czwarty oddział Dachser USA Air &amp; Sea Logistics po Chicago, St. Louis i Cincinnati zlokalizowany w Środkowo-Zachodnich Stanach Zjednoczonych. Do 2020 roku Dachser planuje otworzyć 25 oddziałów w 11 lokalizacjach w USA.</strong></p>

>

Lotnisko w Minneapolis jest jednym z 20 największych w USA. Obsługuje ono ogromn? liczbę przelotów międzynarodowych. – W zwi?zku z ci?głym rozwojem rynku w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, Minneapolis było kolejnym logicznym kierunkiem rozwoju Dachser w USA. Klienci korzystaj? z bliskości poł?czenia oddziału w Minneapolis z naszym magazynem w Chicago – komentuje Frank Guenzerodt, prezes i zarz?dzaj?cy Dachser USA.

- Jesteśmy dostawc? usług i kluczowe jest dla nas bycie blisko klienta. Dlatego z jednej strony będziemy kontynuować powiększanie naszej sieci oddziałów w USA, z drugiej zaś – będziemy oferować innowacyjne rozwi?zania, wykorzystuj?ce wszelkie przewagi globalnej sieci Dachser - dodaje Guenzerodt.

W Stanach Zjednoczonych Dachser zamierza rozwijać się organicznie, zatrudniaj?c własnych pracowników oraz wykorzystuj?c wewnętrzne procesy i systemy. Do 2020 roku planuje otworzyć w sumie 25 oddziałów w 11 lokalizacjach.

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.  

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 609 884  480, e-mail:
kinga.szkutnik(@)practum.pl

Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 608  080 844, e-mail:
dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!