Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser: nowy szkoleniowy rekord

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span><strong>Dachser, jeden z największych globalnych operatorów logistycznych, przyjął w tym roku rekordową liczbę stażystów oraz studentów na praktyki na całym świecie. Najwięcej z nich - aż 682 osoby - rozpoczęło swoją przygodę z Dachser w Niemczech. Międzynarodowe przedsiębiorstwo logistyczne szkoli obecnie łącznie 1511 młodych osób, w tym 1256 w Niemczech i 255 w pozostałych krajach.</strong></span></span></p>

>

Dachser bardzo mocno angażuje się w kształcenie nowej generacji logistyków. Liczba nowo przyjmowanych stażystów i studentów w firmie rośnie w ujęciu globalnym o ok. 10% rocznie. Rekruci szkol? się w takich obszarach jak m.in. spedycja i logistyka, IT, magazynowanie i logistyka kontraktowa. Po ukończeniu stażu b?dź praktyk osoby te maj? bardzo duż? szansę stałego zatrudnienia w Dachser.  

- Kładziemy duży nacisk na zatrudnianie z wewn?trz, dlatego tak ciężko pracujemy nad rozwijaniem talentów - mówi Martina Szautner,   dyrektor działu Corporate Human Resources w Dachser. - Oczekiwania wobec logistyków stale rosn?, więc szkolenie na wysokim poziomie jest niezbędne dla udanej kariery - dodaje.  

Dachser prowadzi swoje działania w zakresie kształcenia przyszłych profesjonalistów z branży logistycznej w wielu krajach europejskich. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Danii i Francji studia dualne, będ?ce poł?czeniem nauki w systemie akademickim i pracy w przedsiębiorstwie logistycznym, s? od lat bardzo istotn? ścieżk? szkolenia przyszłych pracowników. W Polsce Dachser również angażuje się w dualny system kształcenia przyszłej kadry we współpracy z poznańsk? Wyższ? Szkoł? Logistyki od 2014 roku. Firma prowadzi też autorski program dwuletnich staży, na które przyjmuje absolwentów szkół średnich. Także w tym roku do grona praktykantów i stażystów w polskich oddziałach Dachser doł?czyły kolejne młode osoby.  

- Nasz program stażowy nie tylko umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia w logistyce, ale również pomaga im się usamodzielnić. Po zakończeniu stażu zdecydowana większość tych osób zostaje z nami. Dzięki temu oni łagodnie zaczynaj? swoj? karierę, a my zdobywamy wyedukowanych, wszechstronnych pracowników - komentuje Agnieszka Józwik, dyrektor ds. personalnych w Dachser w Polsce.

***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Dominika Rajczykowska, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.rajczykowska@practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!