Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser inwestuje 5 mln euro na Słowacji

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Dachser, globalny operator logistyczny, rozszerza swoje centrum logistyczne w Lozorno, położonym niedaleko Bratysławy. W ramach inwestycji na Słowacji powstanie nowy magazyn na ok. 12,5 tys. miejsc paletowych, którego użytkowa powierzchnia logistyczna wyniesie 64 tys. mkw.</strong></span></span></p>

>

Zakończenie rozbudowy ma nast?pić przed końcem tego roku, a otwarcie obiektu planowane jest na pocz?tek lutego 2018 r. Inwestycja przyczyni się do powstania 30 dodatkowych miejsc pracy. Nowy magazyn, przeznaczony do składowania towarów przemysłowych oraz konsumpcyjnych i poł?czony z Eurohubem Dachser w Lozorno, będzie służył przede wszystkim potrzebom dotychczasowych klientów operatora.

W nowym magazynie o powierzchni 6,8 tys. mkw. i wysokości 14 metrów, zmieści się ok. 12,5 tys. palet. Za zainstalowanie w nim, zgodnie z globalnymi standardami grupy Dachser, najnowszego wyposażenia IT, będzie odpowiadał zespół międzynarodowych specjalistów.

- Inwestycja odzwierciedla nasz zdrowy, organiczny wzrost opieraj?cy się na dbałości o jakość usług logistycznych, dopasowanych do potrzeb klientów – mówi inż. Roman Stoličný, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Dachser na Słowacji.

Eurohub Bratysława stale się rozwija i zapewnia poł?czenia z cał? Europ?. Dachser Słowacja może zaoferować klientom regularny, codzienny i bezpośredni transport do Czech i miejsc na terenie Słowacji, Węgier, Austrii, Polski, Bułgarii, Grecji, Słowenii, a także innych krajów należ?cych do byłej Jugosławii.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl

Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!