Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser i Steinel: silny duet dla rynku DIY

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Steinel, firma technologiczna w zakresie rozwiązań oświetleniowych i narzędzi grzewczych sprzedawanych na całym świecie, działa zgodnie ze strategią, że inteligentna technologia i inteligentna logistyka muszą iść w parze. Producent z północno-zachodnich Niemiec już od wielu lat współpracuje z Dachser, globalnym operatorem logistycznym.</strong></span></span></p>

>

Heinrich Wolfgang Steinel zapocz?tkował działalność firmy w 1959 r. w Herzebrock-Clarholz we wschodniej Westfalii, po czym przekształcił swój warsztat w jedno z wiod?cych przedsiębiorstw w zakresie produkcji narzędzi grzewczych i rozwi?zań oświetleniowych LED z czujnikami ruchu. Działy zarz?dzania, rozwoju i logistyki wci?ż znajduj? się w Herzebrock-Clarholz. Inne centra rozwojowe s? w Libercu w Czechach i w szwajcarskim Einsiedeln.  W Leipzig-Mölkau  Steinel firma projektuje i wytwarza wszystkie części z tworzyw sztucznych. Z kolei główne zakłady produkcyjne firmy znajduj? się w  Curtea  de  Arges  w Rumunii oraz w Kiszynowie w Mołdawii.  Oba dostarczaj? wyroby do wschodniej Westfalii, sk?d produkty Steinel, za pośrednictwem sieci Dachser, wyruszaj? na światowe rynki.

Współpraca Steinel z centrum logistycznym Dachser w miejscowości Bad Salzuflen w wschodniej Westfalii-Lippe trwa już od ponad dekady. Ten oddział Dachser należy do największych centrów przeładunkowych drobnicy w Europie. Jednym z odbiorców produktów Steinel jest branża DIY, która stawia szczególne wyzwania przed logistyk?.  

- Klienci z sektora DIY i sprzedaży internetowej w całej Europie maj? wysokie wymagania, jeśli chodzi o czas realizacji zamówień. Właściwe planowanie harmonogramu codziennych odjazdów z Bad Salzuflen do wszystkich miejsc docelowych w Europie w ramach europejskiej sieci Dachser jest więc kluczowe – mówi Marc  Sürth z działu obsługi poł?czeń i jakości w centrum logistycznym Dachser we wschodniej Westfalii-Lippe.

Z racji tego, że w handlu na znaczeniu coraz bardziej zyskuj? e-commerce i koncepty typu dropshipping, przyszłość coraz mocniej opiera się na indywidualizacji produktów, mniejszych partiach towaru, a także większej odpowiedzialności producentów za działania logistyczne.  

- Każdego dnia musi być „szybciej, lepiej, więcej”, więc powinniśmy temu wyzwaniu dotrzymywać kroku jako dostawcy.  Aby to osi?gn?ć, potrzebujemy nie tylko innowacyjnych produktów, ale także innowacyjnych procesów logistycznych. Dachser zapewnia duż? przejrzystość w całym swoim europejskim łańcuchu dostaw.  Zarówno dla mnie, jak i dla naszych klientów jest to bardzo pomocne w planowaniu wszystkich procesów logistycznych – mówi Nils  Reiprich,  kierownik logistyki w grupie Steinel.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!