Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser i Sioo:x ramię w ramię w DIY

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zapewnia Sioo:x - szwedzkiej firmie specjalizującej się w ekologicznych produktach ochrony drewna - kompleksowe wsparcie z zakresu logistyki. Dzięki efektywnej obsłudze łańcucha dostaw współpraca z operatorem sprzyja rozwojowi skandynawskiego producenta.</strong></span></span></p>

>

Każde drewno wymaga starannej konserwacji - niezależnie od tego, czy wykonane s? z niego zewnętrzne ściany domu, czy też weranda lub łódź. Jest to szczególnie ważne w zmiennej pogodowo Skandynawii, gdzie drewno należy do najczęściej wybieranych materiałów budowlanych. Jednym z głównych dostawców produktów ochrony drewna - zwłaszcza na terenie Szwecji i Niemiec - jest firma Sioo:x, która ma już ugruntowan? pozycję rynkow?, a jej produkty można kupić w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Oferowane przez ni? wyroby zapewniaj? długotrwał? i przyjazn? dla środkowiska ochronę drewnianych powierzchni w srebrno-szarych odcieniach. Warto podkreślić, że nazwa Sioo:x nie jest przypadkowa - nawi?zuje do zwi?zku chemicznego krzemu i tlenu, czyli SiO2.  

- Wykorzystywany przez nas sposób zabezpieczenia drewna inspirowany jest natur?. Chodzi tutaj o sprytn? technologię ochrony za pomoc? krzemu, który najpierw jest pobierany z gleby przez drzewa i rośliny, a następnie transportowany do pnia czy łodygi, gdzie się wytr?ca, wzmacniaj?c jednocześnie cały organizm - mówi Herje Boström, założyciel firmy Sioo:x.  

Oprócz wysokiej jakości i renomy produktu niezbędnym elementem dla osi?gniecia sukcesu rynkowego jest skuteczna dystrybucja. Dachser posiada wieloletnie doświadczanie w branży DIY. Operator dostarcza towary do 18 tys. marketów typu „dom i ogród” rocznie w całej Europie. Dzięki stworzeniu unikalnej konfiguracji w zakresie dostaw do sklepów DIY, Dachser oraz Sioo:x wypracowali wspólnie przepis na sukces.  Dachser zajmuje się obsług? wszelkiego rodzaju przesyłek firmy, zarówno drobnicowych, jak i całopojazdowych, co pozwala skandynawskiemu producentowi skupić się na sprzedaży oraz zdobywaniu kolejnych rynków.  

- Sioo:x jest firm?, której produkty s? obecnie bardzo popularne, a za potencjalny rynek służy im cały świat. Odpowiadamy m.in. za dystrybucję towarów Sioo:x do sklepów OBI w Europie Środkowej, ale koordynujemy również działania zwi?zane z magazynowaniem i transportem krajowym. Jesteśmy zaangażowani w obsługę całego łańcucha dostaw producenta. Współpracę z Sioo:x zaczęliśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tej firmy, dzięki czemu udało się stworzyć podstawę do wdrażania długoterminowych i zrównoważonych rozwi?zań logistycznych. Teraz rośniemy wraz z firm?, umożliwiaj?c jej skoncentrowanie się na rozwijaniu działalności - mówi Daniel Jonsson, Kierownik Sprzedaży w oddziale Dachser w Göteborgu.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

KONTAKT:

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl
Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!