Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser i Sioo:x ramię w ramię w DIY

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zapewnia Sioo:x - szwedzkiej firmie specjalizującej się w ekologicznych produktach ochrony drewna - kompleksowe wsparcie z zakresu logistyki. Dzięki efektywnej obsłudze łańcucha dostaw współpraca z operatorem sprzyja rozwojowi skandynawskiego producenta.</strong></span></span></p>

>

Każde drewno wymaga starannej konserwacji - niezależnie od tego, czy wykonane s? z niego zewnętrzne ściany domu, czy też weranda lub łódź. Jest to szczególnie ważne w zmiennej pogodowo Skandynawii, gdzie drewno należy do najczęściej wybieranych materiałów budowlanych. Jednym z głównych dostawców produktów ochrony drewna - zwłaszcza na terenie Szwecji i Niemiec - jest firma Sioo:x, która ma już ugruntowan? pozycję rynkow?, a jej produkty można kupić w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Oferowane przez ni? wyroby zapewniaj? długotrwał? i przyjazn? dla środkowiska ochronę drewnianych powierzchni w srebrno-szarych odcieniach. Warto podkreślić, że nazwa Sioo:x nie jest przypadkowa - nawi?zuje do zwi?zku chemicznego krzemu i tlenu, czyli SiO2.  

- Wykorzystywany przez nas sposób zabezpieczenia drewna inspirowany jest natur?. Chodzi tutaj o sprytn? technologię ochrony za pomoc? krzemu, który najpierw jest pobierany z gleby przez drzewa i rośliny, a następnie transportowany do pnia czy łodygi, gdzie się wytr?ca, wzmacniaj?c jednocześnie cały organizm - mówi Herje Boström, założyciel firmy Sioo:x.  

Oprócz wysokiej jakości i renomy produktu niezbędnym elementem dla osi?gniecia sukcesu rynkowego jest skuteczna dystrybucja. Dachser posiada wieloletnie doświadczanie w branży DIY. Operator dostarcza towary do 18 tys. marketów typu „dom i ogród” rocznie w całej Europie. Dzięki stworzeniu unikalnej konfiguracji w zakresie dostaw do sklepów DIY, Dachser oraz Sioo:x wypracowali wspólnie przepis na sukces.  Dachser zajmuje się obsług? wszelkiego rodzaju przesyłek firmy, zarówno drobnicowych, jak i całopojazdowych, co pozwala skandynawskiemu producentowi skupić się na sprzedaży oraz zdobywaniu kolejnych rynków.  

- Sioo:x jest firm?, której produkty s? obecnie bardzo popularne, a za potencjalny rynek służy im cały świat. Odpowiadamy m.in. za dystrybucję towarów Sioo:x do sklepów OBI w Europie Środkowej, ale koordynujemy również działania zwi?zane z magazynowaniem i transportem krajowym. Jesteśmy zaangażowani w obsługę całego łańcucha dostaw producenta. Współpracę z Sioo:x zaczęliśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tej firmy, dzięki czemu udało się stworzyć podstawę do wdrażania długoterminowych i zrównoważonych rozwi?zań logistycznych. Teraz rośniemy wraz z firm?, umożliwiaj?c jej skoncentrowanie się na rozwijaniu działalności - mówi Daniel Jonsson, Kierownik Sprzedaży w oddziale Dachser w Göteborgu.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

KONTAKT:

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl
Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!