Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser GmbH & Co. KG zmienia formę prawną na SE

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z wiodących europejskich operatorów logistycznych, zmienił formę prawną na spółkę europejską – Societas Europaea (SE), otwierając nowy rozdział w historii firmy. Rodzinna firma, jaką jest Dachser, nie planuje wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego.</strong></p>

>

Dachser jest teraz spółk? europejsk? (SE). Dachser GmbH & Co. KG przeniósł swoje główne obszary biznesowe funkcjonuj?ce w ramach transportu drogowego (European Logistics   i Food Logistics) oraz Air & Sea Logistics do spółki będ?cej w 100 proc. własności? Dachser SE. Teraz Dachser GmbH & Co. KG działa jako spółka holdingowa o nazwie Dachser Group SE & Co. KG.

Dzięki nowoczesnej strukturze holdingowej forma prawna SE oferuje firmie rodzinnej Dachser idealne warunki do poł?czenia struktury korporacyjnej z oddziałami niemieckimi i za granic?. W przyszłości w Niemczech będzie obowi?zywała nazwa Dachser SE, natomiast nazwy organizacji funkcjonuj?cych na innych rynkach pozostan? bez zmian.

Nowa forma prawna firmy nie jest zwi?zana z żadn? zmian? w strukturze akcjonariatu. Nie będzie emisji akcji spółki do obrotu giełdowego, ani żadni zewnętrzni inwestorzy nie nabęd? udziałów firmy. CEO Dachser Bernhard Simon wyjaśnia: Zmieniamy formę prawn? aby dopasować j? do naszej globalnej strategii rozwoju i tym samym otworzyć drogę do przyszłości. Dachser jest odnosz?c? sukcesy firm? rodzinn? i tak? pozostanie w przyszłości.

Dotychczasowy zarz?d będzie nadal działać jako rada nadzorcza w Dachser SE.

Struktura zarz?dzania i organizacji: bliskość klienta i zdecentralizowany proces podejmowania decyzji

W Dachser Group SE & Co. KG funkcje zarz?dzaj?ce i kontrolne na poziomie globalnym spółki realizować będ? zarz?d i osoby piastuj?ce najwyższe stanowiska w firmie. Zarz?d tworz?: prezes zarz?du Bernhard Simon (CEO), wiceprezes Michael Schilling (COO Road Logistics), Thomas Reuter (COO Air & Sea Logistics) i Burkhard Eling (CFO).

Osiem działów operacyjnych, które s? prowadzone przez dyrektorów zarz?dzaj?cych będ? odpowiadać przed zarz?dem Dachser SE. Z wyj?tkiem dywizji Dachser Food Logistics, któr? nadal zarz?dzać będzie Alfred Miller, jednostki te zostały wydzielone według regionów: Niemcy, Europa Północna i Środkowa, Francja i Maghreb oraz Półwysep Iberyjski dla transportu drogowego, a także EMEA, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja Pacyficzna dla transportu lotniczego i morskiego. Podział na osiem działów operacyjnych wzmocni nasz? zdecentralizowan? strategię biznesow?, daj?c możliwość jeszcze szybszego i bardziej elastycznego podejmowania decyzji. Pozwoli to nam także jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych klientów – powiedział Bernhard Simon.

***

O Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!