Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser chce się umacniać w Wietnamie

<p style="text-align: justify;" align="justify">Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, chce wykorzystać potencjał gospodarczy Wietnamu i jego rosnącą rolę w azjatyckim oraz globalnym handlu. Znaczący wzrost eksportu i liczne inwestycje światowych firm – to tylko niektóre z czynników stymulujących wietnamską gospodarkę. Podążając za tymi trendami Dachser planuje rozszerzać działalność swoich oddziałów w Hanoi i w Ho Chi Minh City.</p>

>

Wietnam jest jednym z miejsc, do których wielu producentów przeniosło swoje zakłady w poszukiwaniu niższych kosztów płac i produkcji. Dachser znalazł się w tym kraju pod?żaj?c za swoimi klientami i z dwóch oddziałów - w Hanoi oraz w Ho Chi Minh City (dawniej Sajgonie) – realizuje zamówienia głównie dla przemysłu odzieżowego, motoryzacyjnego, ciężkiego oraz tworzyw sztucznych. Jednocześnie w Wietnamie s? obecni giganci tacy jak Samsung, Hon Hai Precision, LG Innotek, Foxcon, Microsoft czy Intel, inwestuj?cy znaczne środki. W ten sposób wprowadzaj? kraj na zupełnie nowy poziom rozwoju, jako centrum zaawansowanych technologii.  

- Można się spodziewać, że Wietnam stanie się kluczowym hubem dla handlu międzynarodowego. Dlatego też chcemy znacznie rozwin?ć nasze oddziały w Hanoi i Ho Chi Minh City, a także zwiększyć oferowan? przestrzeń ładunkow?. Mamy nadzieję, że wietnamski rz?d rzeczywiście zrealizuje swoje plany dotycz?ce rozbudowy portów i infrastruktury, ponieważ jest to jedyna droga dla rozwoju Wietnamu – mówi Jean Cassiot, Dyrektor Generalny Dachser Air & Sea Logistics w Wietnamie.  

Dla kraju będ?cego producentem produktów rolnych i tanich wyrobów tekstylnych, przekształcenie gospodarki w ci?gu zaledwie 30 lat w lokalizację przemysłow? z potencjałem dla rozwoju branży high-tech jest z pewności? ogromnym osi?gnięciem. Jest to spowodowane przede wszystkim licznymi umowami handlowymi, które Wietnam podpisał w ci?gu ostatnich kilku lat, np. z Uni? Europejsk? (EVFTA). Ponadto, Wietnam jest także członkiem Partnerstwa Transpacyficznego (TPP). Do największych partnerów handlowych Wietnamu należ? Chiny, do których w 2016 roku eksportowano towary o ł?cznej wartości 22 miliardów dolarów, a także inne kraje członkowskie ASEAN-u (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz Indie – już same te państwa stanowi? ogromny rynek z ponad dwoma miliardami ludzi. Mimo tego, że w Wietnamie nie brakuje wyzwań gospodarczych, obecne warunki sprzyjaj? dalszemu wzrostowi, w których swoje szanse upatruje także Dachser.

***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!