Analizy i badania

Czynniki krajowe negatywne dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,92 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu do 2,47 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do 2,95 (wzrost o 6 pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy stawki IRS były relatywnie stabilne. W czwartek doszło do wyraźnego wzrostu stawek IRS w ślad za rosn?cymi rentownościami polskich obligacji, po tym jak jeden z wiod?cych funduszy inwestycyjnych likwidował część swoich portfeli inwestycyjnych. Z uwagi na zwi?zan? z tym relatywnie duż? podaż papierów na rynku przeprowadzona w czwartek aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 10- i 11 letnich terminach zapadalności za 4,0 mld zł przy popycie równym 6,78 mld zł, oddziaływała w kierunku dalszego wzrostu stawek IRS. W pi?tek rano doszło do nieznacznej korekty, jednak lepsze od oczekiwań dane nt. tempa wzrostu wynagrodzeń w USA oddziaływały w kierunku dalszego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie EBC. Uważamy, że będzie ono oddziaływało w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Neutralne dla rynku będ? również krajowe dane o finalnej inflacji i bilansie płatniczym, dane z USA (inflacja CPI, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Niemiec (indeks ZEW). Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!