Analizy i badania

Czym Polak pierze?

<p style="text-align: justify;">W koszyku chemicznym kategoria detergentów do prania jest największą na polskim rynku wartą 1,78mld zł, po raz kolejny notującą tendencję wzrostową na przestrzeni tego roku. Co wybieramy robiąc pranie? Komentarz przygotowany przez Dagmarę Bujak, Client Consultant w Nielsenie.</p>

>

Polacy nadal sięgaj? w pierwszej kolejności po proszki do prania, które jednak z roku na rok trac? udział w rynku na rzecz produktów cechuj?cych się większ? funkcjonalności? oraz wyspecjalizowaniem. Jest to trend obserwowany w całej Europie Zachodniej. W ostatnich latach karierę od zera zrobiły kapsułki do prania, które obecnie odpowiadaj? za prawie 1/3 rynku detergentów do prania do czego przyczyniły się z pewności? duże nakłady działu marketingu i sprzedaży. Poszukiwanie przez konsumentów produktów funkcjonalnych, wygodnych w użyciu i specjalistycznych gwarantuje stabiln? pozycję także płynów do prania oraz dynamiczny wzrost mniejszej kategorii żeli do prania, która substytuuje tradycyjne formy produktów.  

Producenci, dystrybutorzy oraz detaliści musz? uwzględniać skłonność Polaków do kupowania na promocjach, czym wyróżniamy się na tle Europy. 6 na 10 polskich konsumentów deklaruje, iż jest skłonnych zmienić sklep lub markę poszukuj?c produktu w promocyjnej cenie, co z pewności? należy uwzględnić ustalaj?c strategię cenow? i marketingow?. Najważniejszym kanałem dystrybucji dla detergentów do prania s? dyskonty, które ł?cznie z sieciami chemicznymi odpowiadaj? za ponad połowę sprzedaży wartościowej koszyka chemicznego.

Środki do prania cechuj? się średni? elastyczności? cenow? zależn? od kanału sprzedaży. Oczywiście w sklepach wielkoformatowych shopper jest bardziej skłonny do zmiany marki przy obniżeniu cen konkurentów. Na średni? wrażliwość cenow? tej kategorii składaj? się takie czynniki, jak lojalność i sentyment wobec marki, szeroki asortyment na półce detalisty oraz długi cykl życia produktu.

Analizuj?c trendy na rynku FMCG dalszy rozwój środków do prania upatruję w rosn?cym rynku e-commerce (globalna prognoza Nielsena 18.4% wzrostu średniorocznego), a co za tym idzie ewolucji łańcucha dostaw oraz przełomowych innowacjach produktów odpowiadaj?cym wymaganiom konsumenta. Rynek chemiczny się zmienia, zmienia się także polski konsument. Zagraniczne rozwi?zania zastosowane przez deatalistów, Amazon (Echo i Alexa), czy producentów, Procter & Gamble (sprzedaż subskrypcyjna Gilette), przenios? się również na polski rynek wart wzmożonego zainteresowania.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!