„Czy Polska dogoni Niemcy?” Nowa książka profesora Witolda Orłowskiego

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 17 września 2015. – Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka „<em>Czy Polska dogoni Niemcy?</em>” autorstwa profesora Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC. Poszukiwanie odpowiedzi na przewrotne pytanie zadane w tytule jest pretekstem do analizy zarówno ostatnich 25 latach, w których Polska rozwijała się w sposób dynamiczny, ale także do prześledzenia wpływu, jaki mają historycznych korzenie rozwoju naszego kraju na jego obecna sytuację i perspektywy doścignięcia krajów najwyżej rozwiniętych. </strong></p>

>

Ostatnie 25 lat transformacji to niew?tpliwy sukces Polski, zauważony i doceniony na całym świecie. Dystans dziel?cy nasz kraj o państw zachodnich znacznie zmniejszył się, słusznie więc można zadać pytanie, czy zrównanie się Polski z jedn? z najsilniejszych gospodarek w Europie jest możliwe - i jakich zmian wymagałoby w naszym kraju.

Profesor Witold Orłowski w swojej najnowszej ksi?żce „Czy Polska dogoni Niemcy?” stara się odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie sięgaj?c zarówno do historycznych korzeni Polski i czynników, które miały wpływ na zacofanie naszego kraju, jak też analizuj?c obecn? sytuację polskiej gospodarki, opisuj?c jej dotychczasowe sukcesy i kolejne wyzwania. Od sposobu, w jaki odpowiemy na te wyzwania, nie tylko gospodarcze, zależy przyszła pozycja Polski.

„Ćwierć wieku temu nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, aby stawiać pytanie, czy Polska może w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości dogonić poziomem rozwoju Niemcy. Sukces ostatnich 25 lat spowodował, że jest to już dziś wyobrażalne - co wcale nie oznacza, że łatwe” – mówi Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Profesor Witold Orłowski to jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów. Jest Dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce. Był doradc? wicepremiera Leszka Balcerowicza, głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego, szefem zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

***

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Kontakt:

Jakub Kurasz
Dyrektor, lider ds. komunikacji
Tel. 601 289 381
jakub.kurasz(@)pl.pwc.com

Michał Gołębiewski
Młodszy menedżer ds. PR w PwC
Tel. 519  504  245
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!