Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Czy Polscy Dealerzy są gotowi do obsługi Klientów online? – raport PROFES z badań doświadczeń Klientów marek automotive

Choć już teraz umiejętność budowania pozytywnych doświadczeń Klientów jest kluczowym wyzwaniem Punktów Dealerskich, nabierze na znaczeniu szczególnie wtedy, gdy obecny model sprzedaży zostanie przekształcony w zapowiadany model sprzedaży agencyjnej. Czy polscy Dealerzy są na to gotowi? Jak radzą sobie z online'ową obsługą Klientów?

Pandemia COVID-19 zmieniła zasady gry. Trudno przywołać inny czynnik, który tak szybko, tak „demokratycznie” – bez względu na branżę, szerokość geograficzną czy specyficzne uwarunkowania rynkowe, uczyniłby to na podobną skalę. Nie inaczej było w przypadku sektora motoryzacyjnego, który w obliczu konieczności chwilowego zamknięcia Punktów Dealerskich, musiał szybko znaleźć alternatywne sposoby komunikacji z Klientami. Znaleźć, ale i wyposażyć pracowników w zestaw nowych, a wtedy kluczowych kompetencji, związanych ze zdalnym budowaniem i utrzymywaniem relacji z Klientami.

Czy polska branża wyszła z tego wyzwania obronną ręką? Potraktowała tę sytuację jako chwilową konieczność czy wręcz przeciwnie – jako zapowiedź trendu, który trwale zmieni ścieżki zakupowe Klientów?

Aby odpowiedzieć na te pytania:

  • przebadaliśmy 10 marek motoryzacyjnych,
  • przeanalizowaliśmy 15% sieci każdej z nich,
  • łącznie zweryfikowaliśmy ponad 100 Punktów Dealerskich,
  • przeszliśmy przez dwa etapy ścieżki Klienta…

Efekt w postaci raportu z badań „Proszę przyjść normalnie do salonu…” czyli jak wygląda obsługa Klienta online w Punktach Dealerskich?” dostępny jest do bezpłatnego pobrania pod tym linkiem: https://raportcx.profes.com.pl/

Czego dowiesz się z raportu?

Publikacja PROFES to 35 stron merytorycznego opracowania, zawierającego wyniki badań i opracowania ekspertów. Wśród nich:

  • Badania doświadczenia Klienta - dlaczego warto mierzyć wysiłek Klienta?
  • Obsługa i sprzedaż online w branży motoryzacyjnej - ważny trend czy "fałszywy alarm"?
  • Online'owy kontakt z Dealerem i online'owa prezentacja samochodu - co podnosi (love points), a co obniża (pain points) jakość doświadczeń Klienta na tych etapach?
  • Rekomendacje rozwojowe dla Dealerów - identyfikujemy kompetencje i procesy kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej

Link do pobrania raportu: https://raportcx.profes.com.pl/

***

PROFES to firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w: rozwoju organizacji, menedżerów i przywództwa, rozwoju sprzedaży i obsługi Klienta, zarządzaniu doświadczeniem Klienta (customer experience), wsparciu onboardingu, e-learningu i gotowych produkcjach oraz działaniach rozwojowych dedykowanych rynkowi motoryzacyjnemu. 28 lat doświadczenia nauczyło nas, że DNA każdej organizacji jest unikatowe. Wraz z każdym projektem rozwojowym, kreujemy nową wartość dla biznesu Klienta. Doradzamy, podnosimy kompetencje, poszerzamy obraz, zwiększamy efektywność – wspieramy organizacje w mierzeniu się z najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi, przed jakimi stają. 

www.profes.com.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!