Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Czy niepewność geopolityczna ograniczy wzrost gospodarczy? Coface Country Risk Coneference

<h4 style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Oceny</span><span> i perspektywy gospodarcze dla świata, stan polskiego eksportu</span><span>, nowy </span><span>system wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm, modele wsparcia przedsiębiorczości, handlu i inwestycji za granicą oraz cenne </span><span>doświadczenia polskich przedsiębiorców. </span></span></span></h4>

>

To wszystko czeka na gości 23 marca podczas XII konferencji Country Risk, poświęconej ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych oraz wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Zaproszenie, jako Gość Specjalny przyj?ł prof. Marek Belka.

Temat tegorocznego spotkania brzmi „Czy niepewność geopolityczna ograniczy wzrost gospodarczy?”. Globalna wymiana handlowa rośnie, jednak ostatnie szacunki Światowej Organizacji Handlu wskazuj?, że w 2016 roku jej tempo wzrostu było najsłabsze od kryzysowego 2009 roku, a ponadto niższe niż globalny rozwój gospodarczy. W ślad za słabn?cym popytem na rynkach globalnych polski eksport tracił impet, notuj?c w zeszłym roku wzrost (ok. 1,7%), jednak wyraźnie niższy niż poprzednio (8%). Na ten rok Światowa Organizacja Handlu prognozuje przyspieszenie globalnej wymiany handlowej, jednak dynamika wci?ż będzie mizerna. Czy w obliczu trudności gospodarczych wielu krajów, rosn?cego protekcjonizmu oraz wyższej niepewności politycznej nawet w państwach uznawanych za stabilne, polscy eksporterzy będ? mogli z sukcesem zdobywać rynki zagraniczne?  

Konferencje Country Risk organizowane s? w Polsce przez Coface od 2006 roku i co roku gromadz? około 300 reprezentantów największych firm i eksporterów polskich. Wydarzenie kierowane jest do członków zarz?dów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmuj?cych decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności. Konferencje s? cenione przez uczestników za profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów oraz prelegentów.

Szczegóły na www.countryriskconference.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!