Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Czy innowacyjność uratuje polską gospodarkę przed kryzysem?

Aż dla 70% specjalistów i menedżerów innowacyjność firmy jest ważna. Jej rozwój to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed większością firm, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. Dodatkowo, jest kluczowym kryterium wyboru bez względu na płeć, wskazuje na nią 69% kobiet oraz 73% mężczyzn.

Innowacyjne działania mają doprowadzić do poprawy konkurencyjności konkretnych przedsiębiorstw, co może mieć wpływ na rozwój gospodarczy regionów czy nawet państw. Są wykorzystywane w każdej dziedzinie gospodarki. Ich poszukiwanie i stosowanie jest z jednej strony bardzo ryzykowne i nieprzewidywalne, jednak z drugiej jest też szansą dla przedsiębiorstwa na utrzymanie a nawet wzmocnienie pozycji rynkowej. Sodexo Polska oraz Antal przygotowali raport “Innowacyjne środowisko pracy”, które zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 016 specjalistów i menedżerów w terminie 8-18 września 2022 roku. Patronami raportu są Pracodawcy RP oraz SPCC.

Innowacji chcą prawie wszyscy - dostają je nieliczni

Innowacyjność, przy wyborze miejsca pracy najbardziej ceni wyższa kadra zarządzająca (84%). Jest kluczowa także dla 77% inżynierów i osób pracujących w marketingu. Na innowacyjność najmniej zwracają uwagę prawnicy (56%) i administracja (60%).

Tymczasem tylko 4 na 10 badanych uważa obecne miejsce pracy za innowacyjne, przy czym tylko co dziesiąty jest o tym całkowicie przekonany. Podobny odsetek respondentów określa swoją obecną firmę jako nieinnowacyjną.

- Dane te wskazują, że polskie firmy mają nad czym pracować w kontekście innowacyjności. Według najnowszej odsłony rankingu Global Innovation Index 2022 przygotowanego przez WIPO Szwajcaria została okrzyknięte najbardziej innowacyjną gospodarką na świecie. Polska uplasowała się na 38. miejscu z wynikiem 37,5 punktów. W porównaniu do edycji 2021 spadliśmy o dwie pozycje. Uczestnicy polskiego rynku pracy i obserwatorzy powinni dążyć do tego, aby wskaźnik innowacyjności posiadał stałą tendencję wzrostową. W tym obszarze konieczna jest współpraca środowisk biznesowych, naukowych i decydentów politycznych – komentuje Małgorzata Bachner Regional Operations Manager, Sodexo Polska.

Część firm jest we wczesnym stadium innowacyjnej transformacji – szuka sposobów na podniesienie innowacyjności i stawia je za priorytet, jednak w odbiorze pracowników droga jest jeszcze daleka. Jednocześnie wciąż innowacje mają niski priorytet dla pracodawcy wg aż 30% respondentów. W większości organizacji, w których pracują badani, innowacje mają wysoki priorytet – dla 12% bardzo wysoki, dla 32% raczej wysoki.

- Aż 56% pracowników potwierdza, że czuje, iż w swoim miejscu pracy ma przyzwolenie na popełnianie błędów. A poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie, jest bardzo istotne byśmy chcieli próbować zmieniać rzeczywistość. W mojej ocenie, polscy pracodawcy dojrzali do akceptowania tych błędów oraz do inwestowania w mniejsze zasoby, w projekty o niskim prawdopodobieństwie powodzenia. Nie byliśmy jako gospodarka zamożni, nie mogliśmy pozwolić sobie na wysokie ryzyko niepowodzenia, ale wraz z rozwojem, dojrzewaniem rynku zakładam, że w dalszym ciągu będzie to ulegało zmianie - komentuje Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operations.

Automatyzacje i nowe rozwiązania - jak firmy inwestują w innowacje?

Najwięcej firm (30%) wspiera innowacyjność poprzez inwestycje we wdrożenia nowych rozwiązań, automatyzację prostych procesów oraz technologie ułatwiające komunikację. ¼ oferuje rozwiązania wspierające współpracę na odległość i tyle samo firm nagradza innowacyjne pomysły i myślenie. Ponownie ważnym czynnikiem stymulującym innowacyjność według respondentów jest miejsce pracy. Za ważny przejaw wspierania innowacyjności respondenci uznają inwestycje firm w nowoczesną przestrzeń do pracy (15%) i oferowanie rozwiązań stymulujących współpracę w miejscu pracy (12%).

- Pracownicy wiedzą, że zaawansowane technologie stwarzają nowe możliwości. W Polsce potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości jest jeszcze niezagospodarowany. Wymaga wsparcia w postaci rozwiązań systemowych, takich jak inwestycje w szkolnictwo i edukację wyższą, rozbudowę ośrodków badań naukowych, tworzenie odpowiednich ram prawnych dla innowacyjności oraz zwiększanie nakładów finansowych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Z drugiej strony firmy w Polsce mogą w znacznym stopniu samodzielnie wpływać na rozwój potencjału innowacyjności, przede wszystkim inwestując w pracowników i stwarzając im odpowiednie warunki do rozwoju i generowania innowacji w miejscu pracy. – komentuje Marta Stańczak CEO Corporate Segment, Sodexo Polska.

Niemal co druga firma nie liczy się z samopoczuciem pracowników

W czasach, gdy coraz więcej mówi się o wellbeingu pracownika okazuje się, że aż 40% firm nie wspiera takich rozwiązań.  Co 5 firma daje możliwość udziału w kursach i webinarach w kontekście dbania o siebie, zajęciach sportowych lub pracownicy sami wybierają elastyczny model pracy (zdalny, hybrydowy, stacjonarny). 15% firm oferuje rozwiązania poprawiające komfort w miejscu pracy lub posiłki czy karty lunchowe. Co dziesiąty ankietowany wymienia, że firma oferuje konsultacje z psychologiem, wsparcie coacha lub dodatkowe dni wolne. 

- W sytuacji, gdy pracodawcy nieustannie potrzebują nowych pracowników, a dysproporcje między oferowanymi wynagrodzeniami nie są aż tak znaczące, coraz większą rolę odgrywają czynniki pozapłacowe. To właśnie wellbeing i stojące za nim udogodnienia coraz częściej przyciągają topowe talenty. Kluczowe niegdyś benefity, którymi można było zatrzymać pracownika lub przyciągnąć nowego takie jak: prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy, czy ubezpieczenie na życie wypadają dość blado na tle rozwiązań poprawiających komfort pracy oferowanych przez pożądanych pracodawców. Korzyści, które pracownicy chcieliby otrzymywać to dodatkowe premie i bonusy, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy dodatkowe dni urlopu – komentuje Marieta Brzykcy, Team Leader Antal, Engineering & Operations.

O raporcie

Badanie Antal oraz Sodexo “Innowacyjne środowisko pracy” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 016 specjalistów i menedżerów w terminie 8-18 września 2022 roku. Patronami raportu są Pracodawcy RP oraz SPCC.

Raport do pobrania TUTAJ.

O Sodexo

Założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre'a Bellona, firma Sodexo jest światowym liderem w dziedzinie usług podnoszących jakość życia - istotnego czynnika wpływającego zarówno na wyniki indywidualne pracowników, jak i całej organizacji. Działając w 55 krajach świata, 412 00 pracowników Sodexo każdego dnia obsługuje 100 milionów konsumentów.

Grupa Sodexo charakteryzuję się niezależnością i wciąż pozostaje w rękach rodziny, która dała początek całemu przedsiębiorstwu. Firmę wyróżniają także zrównoważony model biznesowy i portfolio serwisów. Oferuje przede wszystkim usługi gastronomiczne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz usługi motywacyjne. Zapewnia wysokiej jakości, wielowymiarowe i dopasowane do potrzeb konsumentów doświadczenia kulinarne, a także kreuje atrakcyjne i włączające miejsca pracy. Zapewnia zarządzanie obiektami klienta w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Od momentu powstania, Sodexo koncentruje się na konkretnych, codziennych działaniach, aby, za pośrednictwem swoich usług, wywierać pozytywny wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Firma uważa, że rozwój i zaangażowanie społeczne idą w parze. Celem Sodexo jest tworzenie lepszej codzienności dla każdego, aby budować lepsze życie dla wszystkich.

Firma Sodexo jest notowana w indeksach: CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good i DJSI.

Więcej informacji na: www.sodexo.com

W Polsce Sodexo od prawie 30 lat jest liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi nieruchomości i największą firmą FM o zasięgu ogólnopolskim. Usługi Integrated Facility Management (IFM) świadczy w ponad 200 obiektach.
Prowadzi 40 restauracji pracowniczych, świadczy usługi cateringowe – w tym: catering klasy premium jako Sodexo Prestige. Wspiera firmy w zarządzaniu miejscem pracy i tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla pracowników w obiekcie klienta. W portfolio stałych klientów ma wiele ikonicznych brandów z branż m.in.: przemysłowej, FMCG, farmaceutycznej i technologicznej.

Więcej informacji na: www.pl.sodexo.com

Sodexo w liczbach

 
 • 17.4 miliarda euro skonsolidowanego przychodu rocznie w 2021 r.
 • 412 000 pracowników
  (stan na 31 sierpnia 2021 r.)

 

 
 • 55 krajów (stan na 28 lutego 2022 r.)
 • 100 milionów obsługiwanych konsumentów dziennie
 • 10.9 miliarda euro kapitalizacji rynkowej (stan na 31 marca 2022 r.)
 

Sodexo On-site Services w Polsce

 
 • ponad 1800 pracowników
 • 120 klientów biznesowych

 

 
 • 40 restauracji
 • ponad 200 obsługiwanych nieruchomości
 

Kontakt

Media

 

Izabela Mendelowska

+48 664 410 052

izabela.mendelowska(@)sodexo.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!