Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Czy chciwość firm odpowiada za inflację w Polsce?

W ostatnim czasie w Polsce toczy się dyskusja dotycząca przyczyn inflacji. Część ekonomistów twierdzi, że mamy obecnie do czynienia z tzw. greedflacją. Innymi słowy uważają oni, że inflacja jest napędzana przez „chciwość” firm, które wykorzystując asymetrię informacji, podnoszą swoje ceny silniej niż wynikałby to z rzeczywistego wzrostu ich kosztów, a tym samym zwiększają swoje zyski. Przeciwnicy tego poglądu argumentują, że wzrost nominalnych zysków firm wcale nie musi oznaczać wzrostu rentowności. Jednocześnie twierdzą oni, że wyższe nominalne zyski firm są po prostu skutkiem inflacji, która ma charakter popytowy. Poniższą analizę poświęciliśmy odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście w Polsce mamy do czynienia z greedflacją.

Choć dyskusja nt. przyczyn inflacji toczy się już od dłuższego czasu, została ona zintensyfikowana po publikacji artykułu Hansena, Toscaniego i Zhou z MFW pt. „Euro Area Inflation after the Pandemic and Energy Shock: Import Prices, Profits and Wages”. Autorzy dokonali dekompozycji deflatora PKB w strefie euro wskazując, że największy wkład do jego dynamiki miały właśnie zyski firm. Przeprowadzona przez nas replikacja obliczeń dla Polski daje podobny wynik. Autorzy badania wyraźnie zastrzegli, że uzyskane wyniki nie pozwalają na analizę przyczynowości, lecz pokazują jedynie, w jaki sposób deflator PKB jest odzwierciedlany w zyskach firm, wynagrodzeniach i podatkach netto. Mimo to część komentatorów przyjęła je jako niezbity dowód na to, że inflacja jest obecnie nakręcana przez „chciwość” firm, które zwiększają swoje zyski kosztem konsumentów.

 

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!