Analizy i badania

Czy budownictwo dostało zadyszki?

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w maju do 1,3% r/r wobec  8,5% w kwietniu do czego w pewnym stopniu przyczyniło się ustąpienie efektu niskiej ubiegłorocznej bazy.</p>

>

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 4,8% wobec wzrostu o 1,3% w kwietniu, co wskazuje na zmniejszenie aktywności w branży budowlanej. Spadek dynamiki wynikał w dużej mierze z niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej”, czyli robót prowadzonych głównie w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Uważamy, że spadek ten miał charakter przejściowy i w kolejnych kwartałach br. będziemy mieć do czynienia z trwałym przyspieszeniem wzrostu produkcji budowlano-montażowej będ?cego efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych (por. MAKROmapa z 08.06.2015).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!