Analizy i badania

Czwarty z rzędu wzrost cen na aukcji GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 913 pkt. wobec 898 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 6 września br. (wzrost o 1,7%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii. Tym samym indeks cen GDT ukształtował się na najwyższym poziomie od marca 2015 r.</p>

>

W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku maślanki w proszku (+7,0%), masła odwodnionego (+4,6%) oraz laktozy (3,7%). Spadek cen miał miejsce jedynie w przypadku pełnego mleka w proszku (-0,2%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 35 086 t wobec 36 748 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 4 października.  

Wyniki aukcji GDT nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. br. wszedł we wzrostow? fazę cyklu (por. AGROmapa z 07.09.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!