Izba

Cykl informacji | Ważne w gospodarce lipiec - sierpień 2022

Zbiór najważniejszych informacji gospodarczo-ekonomicznych z okresu wakacyjnego.

 

Zmiana w zasadach minimalnego CIT

Wiceminister Finansów zapowiedział zmiany w podatkach w ramach prac legislacyjnych. Najważniejszą zmianą będzie termin poboru i sama konstrukcja podatku CIT. Projekt nowelizacji ustawy trafił już do konsultacji społecznych i zakłada odroczenie do 2023 r. naliczania tzw. minimalnego CIT i zmiany w konstrukcji podatku. Dodatkowo uchylone zostaną przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie oraz dostosowane zostaną niektóre przepisy w związku z wchodzącymi w życie od 1 lipca zmianami w PIT. Rząd zakłada iż, dochody państwa w 2023 r. spadną o 1,6 mld zł w związku z planowanymi zmianami.

 

Pożyczki dla przedsiębiorców stratnych przez wojnę

Projekt rozporządzenia dot. udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcom, ponoszącym straty w związku z wojną w Ukrainie został zatwierdzony przez Komisję Europejską i przekazany do konsultacji. W ramach udzielanej pomocy zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nisko oprocentowanych pożyczek obrotowych i inwestycyjnych. Ministerstwo Funduszy przeznaczy na ten cel ok. 65 mln zł z funduszy unijnych.

 

Społeczny Fundusz Klimatyczny zmniejszony

Społeczny Fundusz Klimatyczny przeznaczony na walkę z ubóstwem energetycznym został zmniejszony o prawie jedną piątą, z 72 do 59 mld euro. Element pakietu „Fit for 55” ma zbliżyć UE do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55 proc. do końca dekady względem 1990 r., a Polska ma być jego największym beneficjentem. Dodatkowo cel 100 proc. redukcji emisji CO2 dla samochodów od 2035 r. został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska, co oznacza zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi w UE.

 

Rozwój rynku magazynowego w Polsce

Trend wzrostowy branży magazynowej w Polsce trwa. Po chwilowym spowolnieniu spowodowanym pandemią i niepewnością związaną z wojną na Ukrainie, inwestycje w powierzchnie magazynowe w Polsce znów wzrastają i mają zapewnić bezpieczeństwo łańcuchów dostaw z całego Wschodu. W ciągu pięciu lat rynek magazynowy w kraju podwoił się, a najwięcej inwestycji ulokowanych jest w województwach łódzkim, śląskim i dolnośląskim. Stając się jednym z ważniejszych rynków logistycznych w regionie, Polska może liczyć na wzrost zatrudnienia i płac w tym sektorze.

 

Polska inflacja w czerwcu

Według szacunków GUS inflacja w lipcu br. wyniosła 15,5% w ujęciu rocznym, a 0,4%  w ujęciu miesięcznym. Porównując dane z zeszłym rokiem, najbardziej wzrosły ceny paliw (+36,8%) i nośników energii (+36,6%). Żywność podrożała o 15,3 proc. z powodu m.in. wysokich kosztów w rolnictwie spowodowanych wojną na Ukrainie. Dwucyfrowy poziom inflacji utrzyma się w kolejnych miesiącach, a jego wysokie wyniki najprawdopodobniej doprowadzą do kolejnych podwyżek stóp procentowych i konieczności przedłużenia przez rząd tarczy antyinflacyjnej.

 

Wzrost o 0.5 pkt proc. stóp procentowych

RPP podniosło stopy procentowe o 0,5 pkt proc. co spowodowało wzrost stopy referencyjnej do najwyższego jej poziomu od 2005 r. – 6,5 %. Obawy przed możliwą recesją przyczyniły się do podwyższenia stopy procentowej przez RPP. Jednak z powodu tej decyzji Polacy mogą obawiać się kolejnych wzrost cen spowodowanych osłabieniem złotego i drożejącym importem towarów.

 

Kapitał przeznaczony na inwestycje w techbiznesy

Do 2027 r. do funduszy gotowych inwestować w start-upy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” trafi 1,9 mld zł. Ponadto 1,3 mld zł będzie pochodzić od prywatnych inwestorów instytucjonalnych i aniołów biznesu. Dzięki temu inwestorzy finansujący techbiznesy będą mogli liczyć na łącznie 3,2 mld zł.

 

Euro warte tyle ile dolar – recesja strefy euro

Z powodu fali niepewności inwestorów nt. recesji w Europie, euro potaniało względem dolara już o 12%. Takiego niskiego notowania europejskiej waluty nie było od 20 lat. Inflacja, wojna na Ukrainie i wstrzymane dostawy gazu budzą wielki niepokój, a podwyżki stóp procentowych okazują się nie być rozwiązaniem na wzmocnienie euro. Dodatkowo, w lipcu PMI dla strefy euro spadł poniżej 50 pkt, czyli wartości rozgraniczającej pomiędzy okresem wzrostu a dekoniunktury. Indeks nastrojów w przemyśle w lipcu w strefie euro wyniósł więc 49,6 pkt (spadek z 52,1 pkt w czerwcu) i jest to najgorszy wynik od połowy 2020r.

 

Rekordowe inwestycje zagraniczne dla Polski

Poprzednie rekordy inwestycji zagranicznych w Polsce zostały pobite tegorocznym napływem BIZ w pierwszych miesiącach. W bilansie płatniczym NBP podał iż, w I kw. br. do kraju napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 16,5 mld euro. Ten wynik - trzeci najlepszy w UE i o 60% wyższy od poprzedniego rekordu w II kw. 2021 r. stawia Polskę na miejscu jednego z liderów UE i jest dobrym sygnałem przed zbliżającą się recesją.

 

Podwyżki cen prądu w Polsce

Firmy energetyczne będą wnioskować o wyższe taryfy za energię na przyszły rok. Już trzech sprzedawców prądu złożyło takie wnioski, domagając się korekt tegorocznych taryf za energię elektryczną dla gospodarstw domowych m.in. ze względu na napływ osób z Ukrainy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uważa jednak, że konieczna jest ochrona konsumentów, poprzez działania rządowe albo regulację poziomu taryf i poprosił spółki o wyjaśnienia.

 

Spowolniony wzrost w sektorze przemysłowym

W czerwcu odnotowano najniższy wzrost w przemyśle od października 2021 r. Według szacunków GUS produkcja przemysłowa w czerwcu br. wzrosła o 10,4% r/r., czyli mniej niż konsensus rynkowy (+11,2 proc.). Głównym powodem tego wyniku jest spowolnienie w przetwórstwie (+9,8 proc.). Przewidywane spowolnienie gospodarcze może ograniczyć produkcję polskiego przemysłu.

 

Spadek stopy bezrobocia w Polsce

W czerwcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,9%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach spadła o 32,2 tys. To nowy rekord i spadek o 0,2 pkt proc. od maja br. Jednakże, pierwszą oznaką spowolnienia w gospodarce może być mniejsza liczba osób podejmujących pracę i mniejsza liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. Wzrost bezrobocia nie jest zapowiadany pomimo obawy recesji, a wiele branż boryka się z niedoborem pracowników.

 

Obniżone zyski dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy spodziewają się recesji, a więc wzrostu kosztów i spowolnienia wydajności pracy. Branże energochłonne, jak przemysł petrochemiczny, chemiczny i metalowy wydają się być najmocniej zagrożone pogorszeniem wyników. Dla branży spożywczej największym ryzykiem jest, spowodowana inflacją, potencjalna zmiana nawyków konsumentów w stronę tańszych produktów. Spadek popytu może również zaszkodzić firmom produkującym dobra trwałego użytku. W związku z wzrostem stóp procentowych, firmy zadłużone odczuwają wyższe koszty i będą miały w szczególności problemy w razie recesji.

 

Recesja konsumpcji

W II kw. 2022r. przewidywany jest spadek poniżej zera rocznej dynamiki konsumpcji podanej przez GUS. Wskaźnik DIK potwierdza negatywne prognozy makroekonomiczne. Utrzymująca się wysoka inflacja, wzrost cen energii i obawy przedsiębiorców przed globalną koniunkturą odpowiadają za tę sytuację. Przewidywana jest nawet ujemna dynamika konsumpcji co najmniej do 2023 r., gdyż konsumenci co miesiąc kupują mniej towarów i usług.

 

Wzrost faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstw

Nowe wierzytelności faktoringowe polskich przedsiębiorstw wyniosły 223 mld zł w I półroczu br. Ten wzrost o 33% w ujęciu rocznym jest spowodowany wysoką inflacją i utrudnionym dostępem do kredytów, co nakłania firmy do korzystania z faktoringu. 45,8 proc. firm działających w produkcji, 32,6 w dystrybucji, a 3,3 proc. w handlu korzysta z tej formy finansowania, gdyż wystawiają one wyższe faktury z dłuższymi terminami płatności.

 

Trudności w sprzedaży samochodów elektrycznych

Zakaz produkcji aut z napędem spalinowym w Unii Europejskiej w 2035 r. powinien wesprzeć sprzedaż aut elektrycznych, jednak brak dostępności stacji ładowania spowoduje, że dynamika wzrostu sprzedaży wciąż będzie zbyt wolna. Aby zapewnić płynną transformację w motoryzacji tempo budowy stacji ładowania musiałoby zostać zwiększone siedmiokrotnie w latach 2021-2030, aby powstało 6,8 mln nowych punktów ładowania do 2030 r. W Polsce stan sieci energetycznych nie jest aktualnie w stanie sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu w najbliższych latach.

 

Spadek cen żywności

W ujęciu miesięcznym indeks cen żywności FAO spadł o 8,6% i wyniósł w lipcu br. 140,9 punktów. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w ujęciu rocznym indeks FAO wzrósł aż o 13,1 proc. Ten lipcowy spadek jest najbardziej widoczny w indeksach cen oleju roślinnego i zbóż dzięki dostaw z nowych zbiorów i częściowo odblokowanego eksportu z Ukrainy. Poprawa cen żywności na rynkach międzynarodowych powinna pomóc ustabilizować inflację.

 

Uszczelnienia VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT skupiający się na ewidencji przez dostawców usług płatniczych transgranicznych płatności i ich odbiorców trafił do konsultacji publicznych. Będąc implementacją unijnej dyrektywy dot. podatku od towarów i usług z 2020 r. ogłasza on, iż odbiorcy, którzy w każdym kwartale otrzymają co najmniej 25 transgranicznych przelewów, będą zgłaszani do KAS, by sprawdzić czy nie dochodzi do unikania VAT. Minister Finansów przewiduje, że ustawa wejdzie w życie od stycznia 2024 r. i przyniesie ok. 250-270 mln zł rocznie dodatkowych dochodów. W ramach kolejnej nowelizacji ustawy o VAT – Slim VAT 3 resort finansów przewiduje zmiany m.in. w wysokości progu wartości sprzedaży dla status małego podatnika, w sprawie opłat za wydanie wiążącej informacji skarbowej i w kwestii wydłużenia katalogu zobowiązań. Powyższe zmiany mają poprawić płynność firm i uprościć rozliczenia podatkowe.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!