Sektory i rynki

Cykl informacji - WAŻNE W GOSPODARCE

Spadek stopy bezrobocia w grudniu 2021 r.:

Na koniec 2021 r. było 895,2 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne – to spadek o 3,6 tys. w stosunku do listopada ubiegłego roku. Według danych opublikowanych GUS stopa bezrobocia w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4%. Jednak z początkiem 2022 r., w związku z wahaniami sezonowymi i późniejszym odejściem na emeryturę, stopa bezrobocia może wzrosnąć. Szacuje się, że w kolejnych kwartałach 2022 r. bezrobocie będzie spadać, by na koniec roku wynieść poniżej 5%.

 

Szybki wzrost PKB:

Według najnowszych szacunków GUS, w IV kwartale 2021 r. polski PKB wzrósł o 7,3% rok do roku. Polska gospodarka zakończyła rok 2021 o 5% większa niż przed wybuchem pandemii. Do dobrego wyniku przyczyniła się m.in. wzrastająca konsumpcja (w IV kw. +8%) oraz przyspieszające inwestycje (dynamika nakładów brutto na środki trwałe wyniosła wg. szacunków 11,8% w IV kw.). Jednak, tak jak w przypadku PKB, wzrost konsumpcji i inwestycji jest poniekąd efektem niskiej bazy, gdyż oba czynniki (konsumpcja i inwestycje) mocno spadły w 2020 r.

 

Kolejna podwyżka stóp procentowych:

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniosła stopy procentowe o 0,5 punktu. Oznacza to, że stopa referencyjna osiągnęła swój najwyższy poziom od 2013 r. (2,75%). Została również podniesiona stopa rezerwy obowiązkowej z 2 do 3,5% czego skutkiem może być staranie się banków o dodatkowe depozyty.

 

Plan działania PIP na 2022 rok:

Państwowa Inspekcja Pracy będzie brać pod lupę m.in. zastosowanie przepisów covidowych, czas pracy i wypłaty wynagrodzeń. PIP będzie również kontrolował zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, cudzoziemców, osób młodocianych, umowy cywilnoprawne, jak i formalności związane z PPK. Szczególna uwaga będzie kładziona na zakłady pracy funkcjonujące na rynku poniżej 3 lat (licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika).

 

Małe reaktory jądrowe w Polsce:

Podpisano umowę handlową pomiędzy koncernem miedziowym KGHM, a amerykańskim NuScale dotyczącą prac nad kupnem i wdrożeniem małych reaktorów jądrowych w Polsce. Obie firmy będą współpracować w celu zidentyfikowania potencjalnej lokalizacji i opracowania etapów planowania i kosztów przyszłej elektrowni. Pierwsza elektrownia ma powstać w 2029 r., a docelowo spółki planują utworzyć co najmniej 6 reaktorów, każdy o mocy 77MW.

 

Praca zdalna – dopracowane przepisy przez Resort Rodziny:

Projekt przygotowany przez Ministra Rozwoju w 2021 r. został doprecyzowany o kilka drobnych zmian. Nowa wersja projektu nowelizacji kodeksu pracy, regulującego pracę zdalną i umożliwiającego kontrolę trzeźwości pracowników zabezpiecza interesy obu stron – pracowników i pracodawców. Na rozpoczęcie pracy zdalnej potrzebna będzie zgoda obu stron, a ponadto pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia szkoleń i sprzętu oraz do wyrównania finansowych kosztów pracy w domu. Dodatkowo, na swoje żądanie pracownik będzie mógł korzystać z okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w ciągu roku.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!