Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Cykl artykułów poświęcony tematyce rozpoczęcia działalności gospodarczej na polskim rynku

Eksperci CRIDO przygotowali cykl artykułów poświęcony tematyce rozpoczęcia działalności gospodarczej na polskim rynku, która wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawno-administracyjnych. Proces ten z punktu widzenia inwestorów zagranicznych może się wydawać bardzo złożony. Równocześnie jednak podmioty rozpoczynające szeroko pojętą działalność innowacyjną (operacyjną czy inwestycyjną) mogą i będą w przyszłości mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach szerokiej gamy konkursów finansowanych z funduszy UE.

Kluczem dla zrealizowania ww. procesów z sukcesem – tj. rozpoczęcia działalności na polskim rynku, a także pozyskania dofinansowania na planowane działania, jest ich odpowiednie przygotowanie. Dlatego też w ramach naszego cyklu artykułów chcielibyśmy zarówno przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z prawnymi regulacjami dotyczącymi rozpoczęcia i prowadzenia działalności, jak i przedstawić praktyczne wskazówki w zakresie przygotowania procesu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE.

Seria artykułów zawiera 4 części, które skupiają się na poniższych blokach tematycznych:

SPV na polskim rynku: Założenie spółki oraz dotacje na jej działalność (cz. 1)

SPV na polskim rynku: Jak zbudować zespół i sfinansować jego pracę (cz. 2)

SPV na polskim rynku: Własność intelektualna – kwestie praktyczne i prawne (cz. 3)

SPV na polskim rynku: Działalność operacyjna (cz. 4)

Powyższe artykuły są dostępne także w j. angielskim:

Doing business in Poland: Establishment of company & grants (part 1)

Doing business in Poland: How to build a team and finance their work (part 2)

Doing business in Poland: Intellectual property – practical & legal issues (part 3)

Doing business in Poland: Day-to-day business operations (part 4)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!