Analizy i badania

Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście

<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa" target="_blank" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=efdf4e6e39a5c896309edf4d351cd6b1d34f59e8e132fcee998f75d142bee5e3&amp;url=aHR0cDovL3d3dy5wd2MucGwvYmFkYW5pZWJlenBpZWN6ZW5zdHdh&amp;platform=desktop&amp;brand=wp"><strong>Raport PwC„Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście”</strong> </a>jest już dostępny. Z tegorocznej publikacji opartej na 5. edycji badania stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce dowiemy się, jak bardzo firmy w Polsce są gotowe pod kątem cyberbezpieczeństwa do nadchodzących zmian wynikających z RODO i Dyrektywy NIS. I z drugiej strony - jak często występuje cyber-ruletka, czyli działanie w pojedynkę, w sytuacji niepełnej informacji i jedynie obstawianie możliwych zdarzeń.</p>

>

  • tylko 8% przebadanych firm jest dojrzała pod względem cyberbezpieczeństwa
  • 21% badanych firm padło ofiar? zaszyfrowania dysku (ransomware)
  • 44% poniosło straty finansowe na skutek cyber-ataków, a 62% odnotowało zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu
  • 1/2 oceniła swój stan przygotowania do RODO na 30% lub mniej
  • budżet na bezpieczeństwo stanowił średnio 3% całego budżetu IT

Raport prezentuje praktyki polskich firm w walce z cyberzagrożeniami. Niestety, okazuje się, iż wiele przedsiębiorstw podejmuje ograniczone działania w tym zakresie, pozwalaj?ce osi?gn?ć jedynie minimaln? zgodność z obowi?zuj?cymi regulacjami prawnymi. Brakuje odpowiedniej strategii, całościowego spojrzenia i realnego planu działania, zapewniaj?cego bezpieczeństwo danych.  

Raport skierowany jest do zarz?dów spółek oraz osób zajmuj?cych się IT i bezpieczeństwem informacji.  

Zapraszamy do pobrania raportu na  www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!