Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield zarządcą Prosta Tower

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield została wybrana na zarządcę warszawskiego budynku biurowego Prosta Tower. Właścicielem inwestycji jest specjalistyczny otwarty fundusz nieruchomości zarządzany przez Credit Suisse Real Estate Investment Management Germany. Umowę między stronami podpisano w grudniu 2016 r.</p>

>

Prosta Tower to 19-piętrowy budynek klasy A, oferuj?cy ł?cznie ok. 6 tys. m kw. powierzchni biurowej. Zlokalizowany jest w biznesowym centrum Warszawy, tuż przy rondzie Daszyńskiego. Został oddany do użytku w 2011 roku. Biurowiec wyróżnia się oryginaln? architektur?. Ażurowa konstrukcja z żelbetu przykrywaj?ca przeszkolon? fasadę nadaje wnętrzom niepowtarzalny charakter. Najnowsze technologie, dostęp naturalnego światła oraz swoboda w aranżacji biur tworz? przyjazne i komfortowe środowisko pracy. Na pięciu podziemnych kondygnacjach znajduje się parking dla 75 samochodów.

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pozyskać tę atrakcyjn? nieruchomość dla niemieckiego, specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego w imieniu inwestorów instytucjonalnych. Budynek zlokalizowany jest w rejonie warszawskiej dzielnicy biznesowej o dużym potencjale rozwoju. Zadania zwi?zane z zarz?dzaniem nieruchomości? i najmem tego obiektu zajmowanego przez wielu najemców powierzyliśmy firmie Cushman & Wakefield, z któr? od wielu lat blisko współpracujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach – mówi Thomas Jaenicke, Zarz?dca Nieruchomościami w Credit Suisse Real Estate Investment Management Germany.

Credit Suisse Real Estate Investment Management działa w 20 krajach i dysponuje czterema biurami na trzech kontynentach. Zarz?dza nieruchomościami na całym świecie o wartości 40,1 mld euro (według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) i należy do największych firm zarz?dzaj?cych funduszami nieruchomości w Europie i na świecie. Ponad połowę stanowi? aktywa zarz?dzane w imieniu inwestorów instytucjonalnych.

– Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Credit Suisse Real Estate Investment Management powierza nam zarz?dzanie swoim kolejnym, tak dobrze rozpoznawalnym obiektem. Stanowi to wyraz zaufania dla naszego działu zarz?dzania nieruchomościami oraz uznania dla jakości świadczonych przez nas usług. Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem – powiedziała Zuzanna Paciorkiewicz, Partner, Business Space Asset Services, Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!