Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield reprezentowała Aluplast w wynajmie 10 000 m kw. powierzchni magazynowej od firmy Logicor

<p style="text-align: justify;"><strong>Aluplast sp. z o.o., największy na polskim rynku dostawca systemów okiennych z PVC, podpisał umowę najmu 10 000 m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej w centrum dystrybucyjnym Logicor Poznań III. Podczas negocjacji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield.</strong></p>

>

Aluplast sp. z o.o. jest największym na rynku polskim dostawc? systemów okiennych z PVC. Okna i drzwi z  PVC, w oparciu o oferowane przez firmę systemy, wykonuje obecnie w Polsce ponad 200 autoryzowanych producentów. Firma realizuje obroty na poziomie około 500 mln zł rocznie. Działalność oraz oferta produktowa firmy Aluplast od wielu lat znajduje uznanie zarówno fachowców, jak i klientów, czego dowodem jest wiele prestiżowych wyróżnień, m.in.: Złoty Medal MTP, Budowlana Marka Roku, Herkules Budownictwa, TopBuilder, Lider Rynku Stolarki Budowlanej. Firma jest również założycielem i członkiem Zwi?zku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów Polskie Okna i Drzwi.

– Chcielibyśmy podziękować firmie Cushman & Wakefield, która pomogła nam znaleźć lokalizację spełniaj?c? nasze wymogi, w niedalekim s?siedztwie naszego zakładu produkcyjnego. Decyzję o najmie powierzchni magazynowej podjęliśmy w zwi?zku z dynamicznym rozwojem naszej firmy. W ubiegłym roku zanotowaliśmy 20% wzrost obrotów, a na bież?cy rok zakładamy wzrost o kolejne 10%. Ta inwestycja pozwoli nam na większ? elastyczność i usprawnienie procesu obsługi klientów, co zwiększy z pewności? konkurencyjność współpracuj?cych z nami producentów okien – mówi Christian Voicu, Dyrektor Aluplast.

– Bardzo się cieszymy, że możemy zapewnić obiekty dystrybucyjne klasy A, które pomog? naszemu klientowi w realizacji celów biznesowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawi?zania współpracy z Aluplast i liczymy na dalszy jej rozwój w przyszłości – mówi Bartosz Mierzwiak, Dyrektor Zarz?dzaj?cy na region Europy Środkowo-Wschodniej z firmy Logicor.

– Wybór powierzchni w centrum dystrybucyjnym Logicor spełnia najistotniejsze wymogi firmy Aluplast, czyli bliskość do zakładu produkcyjnego z istniej?c? powierzchni? i możliwości? ekspansji wraz z przylegaj?cymi do obiektu miejscami składowania – mówi Urszula Duval Rasmussen, Starszy Negocjator w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield.

Logicor Poznań III to centrum dystrybucyjne oferuj?ce budynek klasy A o powierzchni 26 400 m kw. Centrum wyposażone jest w 35 doków załadowczych, parking dla 40 samochodów ciężarowych oraz 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Obiekt zlokalizowany jest 16 km od centrum Poznania w Robakowie, w s?siedztwie drogi ekspresowej S11 i w odległości 2,5 km od węzła Krzesiny, który ł?czy drogę ekspresow? z autostrad? A2 / drog? europejsk? E30 (Poznań-Łódź-Warszawa). Logicor jest jedn? z wiod?cych w Europie firm nieruchomościowych w sektorze nowoczesnych obiektów logistyczno-dystrybucyjnych. Obecnie jest właścicielem ponad 13 mln metrów kwadratowych powierzchni w nieruchomościach na najważniejszych rynkach europejskich.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!