Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield ogłasza awanse w regionie EMEA

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield przyznała tytuł <em>Associate</em> oraz <em>Associate Director</em> 62 pracownikom w regionie EMEA, z działów: Zarządzania Nieruchomościami, Rynków Kapitałowych, Globalnej Obsługi Najemców, Powierzchni Biurowych, Zarządzania Projektami, Powierzchni Handlowych oraz Wycen i Doradztwa. W Polsce tytuł Associate / Associate Director otrzymało 8 osób.</p>

>

– Zawsze się cieszę, gdy mogę pogratulować koleżankom i kolegom, którzy swoim działaniem udowadniaj?, że s? gotowi na awans. Chcemy pozyskiwać i zatrzymywać najbardziej utalentowanych pracowników w naszej branży, a istotnym tego elementem jest oferowanie przejrzystej ścieżki kariery zawodowej oraz możliwości rozwoju – powiedział John Forrester, Dyrektor Generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.

– Chciałbym pogratulować wszystkim osobom, które otrzymały awans na stanowiska Associate i Associate Director w Polsce. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli rygorystyczn? procedurę awansu, w trakcie której ocenialiśmy realizację poszczególnych zadań i możliwości spełnienia najwyższych standardów w zakresie rozwoju działalności, wiedzy i zdolności przywódczych – powiedział Charles Taylor, dyrektor biura firmy Cushman & Wakefield w Polsce.

Od sierpnia br. tytułem  Associate  lub  Associate Director  posługuj? się: Michał Galimski, Marcin Golly, Anna Hofman, Daria Kotarska, Piotr Lisicki, Magdalena Nosal, Paweł Partyka i Mieczysław Pergół.

Michał Galimski otrzymał tytuł Associate. Michał pracuje w dziale Powierzchni Biurowych firmy Cushman & Wakefield. Od października 2012 r. reprezentuje biuro firmy w Krakowie i odpowiada za rozwijanie działalności na rynkach biurowych w południowej Polsce. Michał z sukcesami doradza najemcom, czego efektem s? transakcje na ponad 50 tys. m kw. dla takich klientów jak: Brown Brothers Harriman, Capgemini, Akamai, Sappi, Parker Hannifin Corporation, Mazars, Gigaset, ING Bank, ING Usługi Finansowe, Prudential, Aviva, Pramerica,Teradata oraz Booking.com.

Marcin Golly otrzymał tytuł Associate Director. Marcin jest inżynierem budownictwa z ponad 12-letnim doświadczeniem w zarz?dzaniu projektami oraz kosztami budowy. Swoje doświadczenie zdobył realizuj?c projekty z branży nieruchomości w sektorach handlowym, biurowym i przemysłowym. W dziale Zarz?dzania Projektami i Doradztwa firmy Cushman & Wakefield pracuje od 2010 roku na stanowisku Starszego Kierownika Projektów. Marcin zarz?dzał prac? zespołu oraz koordynował współpracę pomiędzy działami Portfolio oraz Transaction Management dla jednego z renomowanych banków w Polsce. Jego głównymi klientami s?: Citibank, Citi International, Architech, CompareKing, CPI PG, Dolby. Marcin jest absolwentem studiów podyplomowych z Zarz?dzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Anna Hofman otrzymała tytuł Associate. Anna pracuje w Cushman & Wakefield od 2001 roku, od 2005 roku w dziale Powierzchni Handlowych. Jej ponad 11-letnie doświadczenie negocjatora na rynku nieruchomości przyczyniło się do owocnej współpracy z klientami: Neinver, Elbfonds Development, Multi Development i Globe Trade Centre. Anna jest licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości oraz posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bradford University, CCIM oraz MRICS.

Daria Kotarska otrzymała tytuł Associate. Daria pracuje w dziale Powierzchni Handlowych firmy Cushman & Wakefield. W swojej 18-letniej karierze zdobyła ogromne doświadczenie na rynku, które wpłynęło na udan? współpracę przy wielu projektach z klientami, takimi jak m.in.: Inter IKEA, Globe Trade Centre, CBRE GI, ING Real Estate oraz Atrium European Real Estate. Daria jest absolwentk? Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarz?dzania oraz ukończyła podyplomowe studia z zakresu Zarz?dzania nieruchomościami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Piotr Lisicki otrzymał tytuł Associate Director. Pracę w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield (DTZ) rozpocz?ł w 2013 roku, wcześniej realizował projekty wdrożenia systemów ERP jako konsultant IT. Obecnie na stanowisku Process and System Administration Manager odpowiada za systemy informatyczne oraz procedury stosowane w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami. Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarz?dzania i Marketingu.

Magdalena Nosal otrzymała tytuł Associate Director. Magdalena pracuje jako Leasing Manager w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami w firmie Cushman & Wakefield, kieruje zespołem odpowiedzialnym za wynajem powierzchni w 5 centrach handlowych w tym w Centrum Handlowym Złote Tarasy. Magdalena posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży, które zbudowała pracuj?c dla Colliers International, Alshaya Poland, Mayland Real Estate i DTZ Polska. Magda jest licencjonowanym zarz?dc? nieruchomości, a także absolwentk? Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  

Paweł Partyka otrzymał tytuł Associate. Paweł jest Starszym konsultantem w dziale Rynków Kapitałowych w firmie Cushman & Wakefield. Należy do zespołu odpowiedzialnego za doradzanie inwestorom w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości komercyjnych w sektorze powierzchni handlowych. Paweł pracuje w firmie Cushman & Wakefield od maja 2015 roku. Wcześniej pełnił funkcję konsultanta w Departamencie Inwestycyjnym w Savills Polska. Paweł jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Tilburg University na kierunku Finanse.

Mieczysław Pergół otrzymał tytuł Associate. Mieczysław posiada 13-letnie doświadczenie w branży nieruchomości biurowych i magazynowych. W firmie Cushman & Wakefield jest Managerem ds. Portfela Nieruchomości Biurowych w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami. Odpowiada m.in. za zarz?dzanie portfelem firmy Starwood. Wcześniej obsługiwał projekty dla: Adgar, Ghelamco, Peakside, Corpus Sireo, FPP czy Skanska. Mieczysław jest licencjonowanym zarz?dc? nieruchomości oraz ukończył Wyższ? Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami na kierunku Zarzadzania Nieruchomościami.

Imię i nazwisko

Dział

Kraj

Tytuł

Ardalan Azari

Wyceny

Belgia

Associate

Emma Bailey

Wyceny i Doradztwo

Wielka Brytania

Associate

Sandra Belo

Powierzchnie Handlowe

Portugalia

Associate

Lodovico Borghi

Powierzchnie Biurowe

Włochy

Associate

Tom Burnage

Rynki Londyńskie

Wielka Brytania

Associate

Maria Callejo

Rynki Kapitałowe

Hiszpania

Associate

António Camilo-Alves

Rynki Kapitałowe

Portugalia

Associate

Filipa Carmo

Marketing

Portugalia

Associate Director

Valentina Cibelli

Powierzchnie Biurowe

Włochy

Associate

Sean Cleaver

Powierzchnie Biznesowe  
– Londyn

Wielka Brytania

Associate

Emma Dawes

Rynki Londyńskie

Wielka Brytania

Associate

Fabrice Deside

Powierzchnie Biurowe

Francja

Associate

Antonio Di Scipio

Powierzchnie Przemysłowe
i Logistyczne

Francja

Associate

Charlotte Di Talamo

HR

Wielka Brytania

Associate Director

Nadia Djenadi

Powierzchnie Biurowe

Luksemburg

Associate

Oli Dobson

Rynki Londyńskie

Wielka Brytania

Associate

Catherine Dukaez

Powierzchnie Handlowe

Francja

Associate

Astrid Flamand

Rynki Kapitałowe

Belgia

Associate

Peter Fleischmann

Wyceny i Doradztwo

Niemcy

Associate

Hugo Franck

Powierzchnie Handlowe

Holandia

Associate

Michał Galimski

Powierzchnie Biurowe

Polska

Associate

Marcin Golly

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Polska

Associate Director

Alberto González

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Hiszpania

Associate

Alexander Haigh

Powierzchnie Handlowe

Wielka Brytania

Associate

Gábor Halász-Csatári

Powierzchnie Przemysłowe

Węgry

Associate

Helene Halmagrand

Powierzchnie Handlowe

Francja

Associate

Richard Henderson

Powierzchnie Biznesowe
- Londyn

Wielka Brytania

Associate

Anna Hofman

Powierzchnie Handlowe

Polska

Associate

Laura Kaufman

Wyceny EMEA

Wielka Brytania

Associate

Daria Kotarska

Powierzchnie Handlowe

Polska

Associate

Tamara Laliashvili

Biuro Zarz?du

Rosja

Associate Director

Michaela Le Poidevin

Wyceny

Czechy

Associate

Olivier Lebrun

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Luksemburg

Associate

Cynthia Lheureux

Rynki Kapitałowe

Luksemburg

Associate

Piotr Lisicki

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Polska

Associate Director

Giles Lock

Dział Prawny

Wielka Brytania

Associate Director

Angel Luis Sanz Fernandez

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Francja

Associate

Kurth Marissens

Powierzchnie Handlowe

Belgia

Associate

Dario Mellini

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Włochy

Associate

Marina Meshcheryakova

Nieruchomości Hotelowe

Rosja

Associate

Andres Mónge

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Hiszpania

Associate

Veronica Nilsson

Rynki Kapitałowe

Włochy

Associate

Magdalena Nosal

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Polska

Associate Director

Alex Novelli

Rynki Londyńskie

Wielka Brytania

Associate

Yasemin Ozturk

Wyceny i Doradztwo

Turcja

Associate

Alexander Parfenov

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Rosja

Associate

Paweł Partyka

Grupa Rynków Kapitałowych

Polska

Associate

Mieczysław Pergół

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Polska

Associate

Pierre Prager

Wyceny i Doradztwo

Niemcy

Associate

Edward Purcell

Powierzchnie Handlowe

Wielka Brytania

Associate

Richard Sargeant

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Wielka Brytania

Associate

Lucas Sicard

Globalna Obsługa Najemców

Wielka Brytania

Associate

Vince Simpson

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Wielka Brytania

Associate

Michael Stoerrlein

Wyceny i Doradztwo

Niemcy

Associate

Mark Unsworth

Badania

Wielka Brytania

Associate Director

Jurjen van der Broek

Wyceny i Doradztwo

Holandia

Associate

Ronald van der Zalm

Wyceny i Doradztwo

Holandia

Associate

Francisco Vasconcellos

Powierzchnie Biurowe

Portugalia

Associate

Adrian Vickers

Zarz?dzanie Projektami
i Doradztwo

Wielka Brytania

Associate

Sarka Vondrova

Zarz?dzanie Nieruchomościami

Czechy

Associate

Chris Watts

Planowanie

Wielka Brytania

Associate

Emma Williams

Powierzchnie Handlowe

Wielka Brytania

Associate

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami Dodatkowe informacje: Kontakt dla mediów: Richard Coleman Cushman & Wakefield +44 203 296 4326 richard.coleman@cushwake.com Jeremy Durrant Instinctif Partners +44 207 866 7883 jeremy.durrant@instinctif.com i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!