Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield nawiązuje współpracę technologiczną z Metaprop NYC

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza <a href="http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/">Cushman &amp; Wakefield</a> poinformowała dziś o nawiązaniu współpracy z <a href="http://www.metaprop.org/">MetaProp NYC</a>, wiodącą firmą inwestycyjno-doradczą z obszaru technologii dla sektora nieruchomości. MetaProp będzie zapewniać wsparcie w zakresie wyłącznego doradztwa strategicznego i rozwoju korporacyjnego we wszystkich liniach biznesowych i usługach Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Partnerstwo technologiczne Cushman & Wakefield i MetaProp NYC zapewnia zakwalifikowanym start-upom:

  • Dostęp do globalnego ekosystemu firmy Cushman & Wakefield
  • Możliwość poznania potrzeb operacyjnych Cushman & Wakefield i potrzeb biznesowych klientów
  • Szybk? analizę technologiczn? i biznesow?
  • Okazje do nawi?zania kontaktu z klientami Cushman & Wakefield i wiod?cymi firmami
  • Programy pilotażowe, inwestycje, możliwości współpracy i przejęć

- Ze względu na tempo zmian we współczesnym świecie musimy reagować szybko i sprawnie, aby móc zapewnić naszym klientom wysok? wartość. Stawiamy na nowe modele organizacyjne oparte na strategicznym partnerstwie i odrzucamy powszechne w naszej branży d?żenie do samodzielnego działania we wszystkich aspektach łańcucha wartości. Dzięki nawi?zaniu współpracy z najlepszymi i najbardziej utalentowanymi specjalistami w dziedzinie rozwi?zań technologicznych dla sektora nieruchomości sukces osi?gaj? zarówno nasi partnerzy, jak i nasi klienci - mówi Brett White, Członek Zarz?du i Dyrektor Generalny Cushman & Wakefield.

- Bior?c pod uwagę następn? generację innowacji w sektorze nieruchomości wierzymy w  słuszność podejścia, w którym na pierwszym miejscu stawia się partnerstwo. MetaProp gwarantuje naszym specjalistom szeroki dostęp do technologii dla branży nieruchomości i daje nam większe możliwości przeprowadzania analiz, nawi?zywania współpracy i wdrażania najwyższej jakości rozwi?zań technologicznych z całego świata. Najlepsze start-upy mog? obecnie zaoferować naszym klientom, a także naszym specjalistom w zakresie pośrednictwa, doradztwa, zarz?dzania i wyceny, najnowocześniejsze oprogramowanie, sprzęt i oparte na technologiach usługi, które pomog? usprawnić prowadzenie działalności - dodaje Adam Stanley, Globalny Dyrektor ds. Informatyki i Główny Dyrektor ds. Cyfryzacji, Cushman & Wakefield.

- Firma Cushman & Wakefield koncentruje się obecnie na przyszłości rynku nieruchomości. Dobrze zna zarówno potrzeby klientów, jak i swoje mocne strony, a także zaczęła nawi?zywać kontakty z podmiotami z branży PropTech, aby móc wykorzystywać najlepsze nowe technologie powstaj?ce z myśl? o sektorze nieruchomości. Cieszymy się, że możemy wspomóc firmę Cushman & Wakefield w zwiększeniu skali i tempa rozwoju działalności w sferze technologii na całym świecie - komentuje Aaron Block, Partner-Założyciel i Dyrektor Zarz?dzaj?cy MetaProp NYC.

- Nawi?zywanie współpracy to nadal najkorzystniejsza strategia w szybko zmieniaj?cym się świecie. Co roku w ekosystemie nieruchomości komercyjnych pojawiaj? się setki nowych start-upów, a dzięki współpracy mamy lepsze możliwości wykorzystania najlepszych rozwi?zań. Do optymalizacji wydajności niezbędna jest różnorodność i temu służy nasze partnerstwo z  MetaProp. W ci?gu zaledwie kilku miesięcy dokonaliśmy oceny ponad 100 potencjalnych partnerów, z których wybraliśmy ok. 10%. Nasi pracownicy poświęcaj? cał? energię na pracę na rzecz klientów. Nie skupiamy się na ocenie, przejmowaniu i integracji platform technologicznych - mówi Adam Stanley.

- W porównaniu z innymi branżami firmy działaj?ce w sektorze nieruchomości wolniej wprowadzały innowacje technologiczne, ale obecnie bardzo szybko nadrabiaj? zaległości. Firma Cushman & Wakefield może stać się liderem tych zmian - dodaje Adam Stanley.

Zachęcamy wszystkie start-upy z branży PropTech, które s? zainteresowane współprac? z  Cushman & Wakefield, do odwiedzenia strony: metaprop.org/cw-partner.

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com i www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!