Crido Taxand wielokrotnym zwycięzcą w rankingu „Rzeczpospolitej”

<p style="text-align: justify;">Ewelina Stamblewska-Urbaniak została najlepszym doradcą w zakresie cen transferowych, a Andrzej Puncewicz najlepszym doradcą w zakresie postępowań podatkowych według najnowszego „Rankingu firm doradztwa podatkowego” dziennika „Rzeczpospolita”. W kategorii VAT, tytuł wicelidera otrzymał Roman Namysłowski.</p>

>

W dwóch nowych kategoriach rankingowych, tj. „prestiżowe transakcje“ i „innowacyjne rozwi?zania“  Crido Taxand otrzymało nagrodę za osi?gnięcia w zakresie wsparcia samorz?dów w procesie centralizacji rozliczeń VAT. Z kolei redakcja „Parkietu”  w specjalnej kategorii rankingowej firm obsługuj?cych największe spółki giełdowe przyznała Crido Taxand tytuł „Najbardziej dynamicznej firmy roku 2015”.  

Nagrody i wyróżnienia „Rzeczpospolitej" s? potwierdzeniem naszej pozycji na rynku firm doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w takich kategoriach, jak: ceny transferowe, postępowania podatkowe i VAT. Cieszymy się, że kapituła ranking doceniła również nasze innowacyjne rozwi?zania, które pozwalaj? przedsiębiorcom łatwiej odnaleźć się w zmieniaj?cym się środowisku podatkowym oraz efektywnie odpowiadać na nowe wyzwania ze strony fiskusa. Mamy też nadzieję, że tegoroczne uznanie dla naszej rozwijaj?cej się współpracy ze spółkami giełdowymi, zmotywuje kolejne firmy do wyboru niezależnych doradców podatkowych, szczególnie w obliczy tzw. „dyrektywy audytorskiej” – podsumowuje Andrzej Puncewicz, Partner Crido Taxand.  

  ***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku.   Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 160-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!