Analizy i badania

Crido Taxand: TSUE zdecydował - francuska spółka może żądać zwrotu nadpłaconego podatku od otrzymanej dywidendy

<p style="text-align: justify;"><strong>Taka teza wynika z opublikowanego w ostatnich dniach orzeczenia </strong>Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (TSUE) w sprawie Groupe Steria SCA (C-386/14). Zgodnie z prawem francuskim, dywidendy otrzymane przez spółkę francuską są w praktyce w 95% nieopodatkowane, gdyż 5% kwoty dywidend nie podlega odliczeniu. ETS uznał jednak, że zwolnieniu powinna podlegać cała kwota dywidendy.  </p>

>

W praktyce, powyższy wyrok powinien umożliwić spółkom francuskim (maj?cym swoje spółki zależne np. w Polsce) wyst?pienie o nadpłatę podatku dochodowego we Francji w odniesieniu do 5% kwoty dywidend, które nie podlegały odliczeniu.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w tym zakresie prosimy o kontakt:

Magdalena Podolska,
Manager w Crido Taxand,
  magdalena.podolska(@)taxand.pl,
tel.:  +48 22 324 5918

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!