Aktualności firm stowarzyszonych

CRIDO rozwija cyfrowe kompetencje

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL">CRIDO objęło większościowe udziały w spółce doradczej MS Digital, która od ponad 4 lat rozwija cyfrowe produkty i usługi dla biznesu. Eksperci IT z wieloletnim doświadczeniem, m.in. w sektorze bankowości, ubezpieczeń i telekomunikacji, dołączyli do ponad 280-osobowego zespołu CRIDO. Nowy podmiot - CRIDO Digital - oferuje klientom rozwiązania w zakresie JPK, w tym dotyczące elektronicznych sprawozdań finansowych oraz zarządzania poprawnością rozliczeń podatkowych.</p>

>

Z nowym rokiem CRIDO dynamicznie wkroczyło na rynek cyfrowych narzędzi dla biznesu. Jest to naturalne uzupełnienie obecnego zakresu doradztwa firmy, zwi?zanego z obszarem podatków, prawa oraz biznesu i innowacji.

Dzięki poszerzeniu naszej działalności możemy pomagać klientom bezpiecznie rozwijać biznes, nie tylko daj?c im wsparcie najlepszych doradców, ale i odpowiednie rozwi?zania technologiczne. Do tej pory CRIDO wspierało klientów przy podjęciu optymalnych decyzji, a za wykonanie narzędzi IT odpowiadali zewnętrzni partnerzy. Teraz, maj?c w strukturach firmy zespół doświadczonych ekspertów IT, będziemy mogli skutecznie konkurować na rynku cyfrowych rozwi?zań dla biznesu, w szczególności w tych obszarach, gdzie od lat mamy pozycję lidera - komentuje Andrzej Puncewicz, partner zarz?dzaj?cy CRIDO.

Nowy zespół skupi się w pierwszym etapie na rozwoju narzędzi IT dla podatków i wspieraniu innowacji poprzez Hype Innovation, którego CRIDO jest wył?cznym partnerem na polskim rynku. Wśród proponowanych klientom rozwi?zań jest przejęta wraz z udziałami w MS Digital linia produktów Compass, w tym Compass JPK i Compass ESF, jak również rozwinięte wcześniej przez CRIDO: VATkom i Tax.Ctrl.

Cieszymy się, że mogliśmy doł?czyć do CRIDO i wierzymy, że dzięki temu nasz zespół będzie mógł "rozwin?ć skrzydła". Przez ostatnie 4 lata z wielk? pasj? nasi specjaliści rozwijali różne produkty, głównie w obszarze IT dla podatków. Szczególnie dumni jesteśmy z najnowszego rozwi?zania do elektronicznych sprawozdań finansowych - Compass ESF. Nowe przepisy obowi?zuj? zaledwie od października 2018, a my już od blisko miesi?ca mamy gotowe narzędzie umożliwiaj?ce stworzenie elektronicznego sprawozdania finansowego w formacie wymaganym przez przepisy. Udało się to m.in. dzięki doświadczeniu naszego zespołu przy innych, podobnych projektach, w szczególności Compass JPK. W ci?gu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy kilkadziesi?t projektów doradczych i wdrożeniowych zwi?zanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym dla szerokiego spektrum klientów - mówi Michał Głowacki, partner zarz?dzaj?cy w CRIDO odpowiedzialny za zespół Digital (wcześniej partner i CEO w MS Digital).

Więcej informacji o cyfrowych rozwi?zaniach CRIDO znajduje się na crido.pl.

***

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,podatkiwbiznesie.pl.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
CRIDO
magdalena.zuk(@)crido.pl | +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!