Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal wspiera przedsiębiorców w projektach z udziałem pomocy publicznej

<p style="text-align: justify;"><strong>Do zespołu kancelarii prawnej Crido Legal dołączył jako Senior Associate, radca prawny Krzysztof Brysiewicz. Będzie on odpowiadał za rozwój doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej,  w szczególności przy projektach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne, a także projektach realizowanych w formule PPP.</strong> <strong>Będzie przy tym współpracował z zespołem Crido Taxand doradzającym przy pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz z zespołem doradzającym przy projektach PPP.</strong></p>

>

Krzysztof Brysiewicz jest radc? prawnym i specjalizuje się w prawie pomocy publicznej. Ponadto, ma duże doświadczenie w obszarze zamówień publicznych i kwestiach korporacyjnych. Prowadził wiele procesów s?dowych dotycz?cych zagadnień zwi?zanych z działalności? przedsiębiorców, w tym procesów o zapłatę, o ustalenie, sporów korporacyjnych i postępowań dotycz?cych pomocy publicznej, z których zdecydowana większość zakończyła się korzystnym dla klientów rezultatem. Zajmował się również obsług? prawn? transakcji podmiotów z unijnym dofinansowaniem.

Przed doł?czeniem do zespołu Crido Legal, Krzysztof Brysiewicz przez trzy lata był radc? prawnym w kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Wcześniej pracował jako prawnik obsługuj?cy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz prawnik w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2012 roku.  

Wraz z innymi członkami zespołu dynamicznie rozwijaj?cej się kancelarii prawnej Crido Legal, Krzysztof będzie wspierał od strony prawnej doświadczony zespół doradztwa europejskiego Crido Taxand, który   w „starej” perspektywie UE dwukrotnie został nagrodzony przez miesięcznik FORBES jako najlepszy doradca przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!