Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal uzyskała dla Grupy KRUK zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie biznesu P.R.E.S.C.O. Group

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Crido Legal doradzała spółce z Grupy KRUK w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym przejęcia kontroli nad spółką Presco Investments S.a r.l (w tym praw do dysponowania zakupionymi na rynku polskim portfelami wierzytelności, posiadanymi przez tę spółkę i fundusz sekurytyzacyjny P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ).</strong><strong></strong></p>

>

Zgoda wydana przez Prezesa UOKiK jest jednym z kilku czynników warunkuj?cych zakończenie transakcji, na mocy której grupa Kruk S.A. może przej?ć wierzytelności o ł?cznej wartości nominalnej około 2,7 mld zł.

Dziękujemy Kancelarii Crido Legal za wsparcie w uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK. Zgoda stanowi ważny element większego procesu. Przed nami jeszcze wiele pracy, aby doprowadzić transakcję do końca i liczymy na dalsze wsparcie Crido Legal – mówi Michał Zasępa, członek zarz?du Kruk S.A.

Uzyskanie zgody na koncentrację stanowiło jeden z warunków koniecznych tej transakcji. Bez niej nie byłaby możliwa kontynuacja procesu. To ważny krok w kierunku zamknięcia transakcji, które jest planowane pod koniec 2015 lub na pocz?tku 2016 roku   –  mówi Jakub Ziółek, partner w Crido Legal.

Doradztwo na rzecz grupy Kruk S.A. w postępowaniu przed Prezesem UOKiK stanowi jeden z elementów w ramach transakcji M&A, przy której kompleksowo doradza Crido Legal co obejmuje również przeprowadzenie due diligence prawnego i podatkowego jak również całej transakcji. W tym procesie kancelaria Crido Legal ściśle współpracowała z Crido Taxand oraz oprócz kompleksowego wsparcia klienta przy akwizycji koordynuje również pracę współpracuj?cych z ni? kancelarii luksemburskiej i maltańskiej.

Ze strony Crido Legal w skład zespołu prowadz?cego postępowanie i transakcję wchodz? mec. Jakub Ziółek, mec. Agnieszka Mitręga, Filip Grzesiak i dr Szymon Syp.                                                                                                                  

W ramach przygotowania koncepcji dotycz?cej postępowania przed Prezesem UOKiK kancelarię Crido Legal wspomagała również kancelaria Modzelewska Paśnik sp.k.

  ***

O Crido Legal

Zapewniamy firmom i przedsiębiorcom kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.  

Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i  międzynarodowych.

Więcej informacji na www.cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:
Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl+48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!