Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal pomagało przy jednej z największej w CEE transakcji pozyskania finansowania od funduszu Venture Capital

Crido Legal doradzało założycielom jednej z najszybciej rosnących w Polsce firm, tj. Packhelp (Zapakuj.to) w procesie pozyskania finansowania na dalszy rozwój i ekspansję. W tej rundzie inwestycyjnej Packhelp zebrał łącznie około 38 mln zł od funduszu White Star Capital i innych inwestorów instytucjonalnych.

 

Sfinalizowana właśnie transakcja to już trzecia, a zarazem największa runda inwestycyjna. W tej ostatniej, od strony prawnej, właścicieli Packhelp wspierali prawnicy z Crido Legal: Michał Furgalski i Magdalena Purol. Fundusz White Star Capital oraz pozostali inwestorzy byli reprezentowani przez Dentons (Kanada i Polska).

O Packhelp było ostatnio głośno, bo znalazł się na przygotowanej przez serwis The Next Web (TNW) liście najgorętszych start-upów w Polsce. Packhelp działa m.in. dla marek takich jak: H&M, Uber, Google, BMW, Wrangler, EA czy L’Oreal. Jego unikalny model biznesowy zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii, w  celu umożliwienia każdemu zamawiania spersonalizowanych opakowań z nadrukiem poprzez aplikację internetow?.

Polski rynek startupów dynamicznie się rozwija, co poci?ga za sob? wzrost zainteresowania zagranicznych funduszy Venture Capital inwestycjami w Polsce. Tym większ? przyjemności? była możliwość doradztwa transakcyjnego dla założycieli Packhelp, spółki będ?cej liderem branży w Europie Środkowej, podbijaj?cej kolejne rynki i maj?cej szansę stać się globaln? mark? rynku opakowań – komentuje Michał Furgalski, associate w  CRIDO Legal.

Crido Legal zapewnia zarówno startupom jak i inwestorom (aniołom biznesu, funduszom VC) kompleksowe doradztwo transakcyjne.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c? m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również wszechstronne usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy 43 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i  skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności, aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej z gałęzi biznesu, w  których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!