Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal partnerem kampanii "For better data flow”

<p style="text-align: justify;"><strong>Kampania  "For better data flow - praktykuj efektywne transakcje kapitałowe" ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowanie usprawni procesy transakcyjne. Jednym z członków Rady Programowej, która wypracuje Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych, został Jakub Ziółek, partner w Crido Legal.  Odpowiada on za przygotowanie rekomendacji w zakresie nieruchomości komercyjnych.</strong></p>

>

Kampania edukacyjna „For better data flow” adresowana jest do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek,   także notowanych na GPW.   Specjalnie powołana Rada Programowa kampanii opracuje rekomendacje dotycz?ce Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony   podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na pocz?tku października.

W skład Rady wchodzi wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych. Jednym z członków Rady jest Jakub Ziółek, partner w Crido Legal,   radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, który przygotowuje rekomendację w zakresie   nieruchomości komercyjnych.

Jakub Ziółek jest radc? prawnym i specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Doradzał przy wielu złożonych procesach fuzji i przejęć dla klientów branżowych, a także dla funduszy typu private equity. Uczestniczył w transakcjach na  rynku nieruchomości zwi?zanych ze sprzedaż? spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), wielokrotnie prowadził też procesy prawnego due diligence spółek i przedsiębiorstw. Jego praktyka obejmuje doradztwo zarówno na rzecz sprzedaj?cych, jak i kupuj?cych. Jakub doradzał przy transakcjach dla różnych branż (FMCG, IT, nowe technologie, energetyka, nieruchomości). Obsługiwał transakcje na rynku polskim oraz transakcje transgraniczne. Kieruje zespołem ponad 20 prawników wyspecjalizowanych w doradztwie w zakresie M&A, prawa spółek i nieruchomości.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspieraj?cej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

Partnerami kampanii s?:

 • Rzeczpospolita
 • Parkiet
 • Instytut Rynku Kapitałowego IRK
 • Instytutu Allerhanda
 • GPW Media
 • Korporacyjnie.pl
 • Szukam-inwestora.com
 • Fundacji Centrum PPP
 • Tomasik Pakosiewicz Groele
 • Grant Thornton
 • Crido Legal
 • F5 Konsulting
 • AVALLON Sp. z o.o
 • WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Dom Maklerski Navigator S.A.
 • CAG
 • BAA Polska

Więcej informacji o kampanii: efektywnetransakcje.pl

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl| +48 608 36 29 96

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!