Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradzał przy zakupie lidera profesjonalnych testów on-line

<p style="text-align: justify;">Kancelaria prawna Crido Legal doradzała Bonnier Business Polska przy nabyciu 100% udziałów w spółce Prawomaniacy Sp. z o.o., prowadzącej portal internetowy ArsLege.pl, który jest liderem rynku profesjonalnych testów online. Jest to kolejny projekt zrealizowany przez prawników Crido Legal w obszarze transakcji M&amp;A. Ze strony Crido Legal w skład zespołu prowadzącego transakcję wchodzili adwokaci Michał Turkowski oraz Ewelina Rogowska.</p>

>

Transakcja obejmowała nabycie od funduszu IQ Partners oraz osób fizycznych całości udziałów w spółce Prawomaniacy Sp. z o.o., która prowadzi serwis ArsLege, oferuj?cy największ? w Polsce bazę pytań testowych dla osób przygotowuj?cych się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, egzaminów zawodowych dla rzeczoznawców maj?tkowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, geodetów, księgowych, urzędników służby cywilnej, a także detektywów, osób przygotowuj?cych się do uzyskania uprawnień budowlanych oraz maklerów. Według Megapanelu w lipcu tego roku z serwisu ArsLege korzystało blisko ćwierć miliona użytkowników, którzy wygenerowali 2,5 miliona odsłon.

– Przejęcie serwisów należ?cych do Prawomaniaków, odwiedzanych miesięcznie przez ćwierć miliona użytkowników, otwiera Bonnierowi dostęp do bardzo prestiżowych i atrakcyjnych reklamowo grup zawodowych – prawników, rzeczoznawców maj?tkowych, architektów, księgowych, maklerów giełdowych i biegłych rewidentów. To kolejny krok w budowaniu silnej pozycji grupy wydawniczej Bonnier w Polsce oparty na mediach cyfrowych – mówi Patricia Deyna, prezes Bonnier Business Polska.

- Cieszymy się, że mogliśmy doradzać naszemu klientowi w inwestycji, znacz?co wzmacniaj?cej jego pozycję na rynku i stawiaj?cej Bonnier Business Polska w czołówce segmentu mediów biznesowych. Szczególnie satysfakcjonuje nas fakt, że w ramach grupy Crido mogliśmy po raz kolejny nie tylko prowadzić cał? transakcję, ale również zapewnić pod jednym dachem doradztwo prawne, due diligence podatkowe oraz finansowe spółki – komentuje Michał Turkowski, Senior Associate w kancelarii Crido Legal.

***

O Crido Legal
Zapewniamy firmom i przedsiębiorcom kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Więcej informacji na www.cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:
Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk@fineart-com.pl +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!