Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradza przy polskich i zagranicznych akwizycjach Exact Systems S.A.

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Crido Legal doradzała Exact Systems z Grupy Work Service przy nabyciu dwóch spółek, w tym jednej polskiej i jednej belgijskiej, działających w branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego.  Wartość transakcji wyniosła około 30 mln PLN.</strong></p>

>

Exact Systems – lider rynku kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego - przej?ł 100% pakietów udziałów w Control + Rework Service Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Gliwicach, oraz Control + Rework Service NV z siedzib? w Genk (Belgia).

- Poł?czenie naszych firm oznacza pocz?tek wspólnej, ciężkiej pracy nad sukcesem w outsourcingu kontroli jakości dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy przekonani, że zwi?zek dwóch liderów rynku pozwoli nam jeszcze lepiej wykorzystać możliwości strategiczne w celu dostarczenia wartości oczekiwanych przez naszych klientów. Dodatkowo, liczymy, że to zapewni nam stabilny rozwój w stale zmieniaj?cym się otoczeniu rynkowym – mówi Paweł Gos, Prezes Zarz?du Grupy Kapitałowej Exact Systems.

- Wykorzystuj?c atuty naszych firm będziemy d?żyć do tego, by jeszcze lepiej przygotować się do obsługi coraz bardziej wymagaj?cych klientów i to niemal w całej Europie. Skoncentrujemy się na strategicznych celach i globalnym rozwoju naszych firm, by w perspektywie kolejnych lat Exact Systems stał się firm? o zasięgu ponadeuropejskim z przedstawicielstwami m.in. w Chinach czy USA   – podsumowuje Paweł Gos.

Doradztwo na rzecz Exact Systems to kolejny projekt zrealizowany przez prawników Crido Legal w obszarze transakcji M&A. W tym procesie kancelaria Crido Legal, oprócz kompleksowego wsparcia klienta przy akwizycji polskiej spółki, koordynowała pracę współpracuj?cych z ni? kancelarii niemieckiej i belgijskiej. Ze strony Crido Legal w skład zespołu prowadz?cego transakcję wchodzili mec. Jakub Ziółek, Filip Grzesiak i dr Szymon Syp.

Reprezentowanie Exact Systems w trakcie transakcji M&A to nie tylko uczestnictwo w kolejnym projekcie nabycia spółki przez Crido Legal, lecz również wsparcie dla prężnie rozwijaj?cej się polskiej firmy w ekspansji zagranicznej. Polscy przedsiębiorcy coraz aktywniej wychodz? za granicę przejmuj?c zagraniczne podmioty i cieszymy się, że możemy brać w tych procesach aktywny udział – komentuje Jakub Ziółek, Partner w kancelarii Crido Legal.

Doradc? finansowym i transakcyjnym Exact Systems była firma Equity Advisors, z ramienia której doradzał Błażej Żarna. Wszyscy sprzedaj?cy byli reprezentowani przez prawników z niemieckiej kancelarii GvW Graf von Westphalen.

***

O Crido Legal

Zapewniamy firmom i przedsiębiorcom kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.  

Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i  międzynarodowych.

Więcej informacji na www.cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!