Analizy i badania

Coraz trudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników

<p style="text-align: justify;">Naszym zdaniem wyraźne wyhamowanie trendu wzrostowego dla dynamiki zatrudnienia sygnalizuje, że rynek pracy w Polsce zbliża się do stanu równowagi. Wskazują na to również narastające trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników</p>

>

Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych wskaźnik GUS ilustruj?cy barierę rozwoju w postaci niedoboru wykwalifikowanych pracowników w przemyśle ukształtował się w II kw. br. na poziomie najwyższym od IV kw. 2008 r. Z kolei obliczany przez nas indeks restrykcyjności rynku pracy (liczba ofert pracy dzielona przez liczbę bezrobotnych) był w maju br. najwyższy od lipca 2008 r.

Naszym zdaniem mimo stopniowego powrotu do równowagi na rynku pracy znacz?ce przyspieszenie realnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w najbliższych kwartałach jest mało prawdopodobne. Dynamika ta będzie ograniczana przez oczekiwany przez nas wzrost inflacji oraz migracje powrotne w budownictwie i tych branżach w przemyśle i usługach, w których popyt na pracowników o wysokich kwalifikacjach jest relatywnie niski

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!