Aktualności firm stowarzyszonych

Compliance Days: wszystko o wyzwaniach compliance w 2019 r.!

Compliance Days

 

Co i dla kogo?

Compliance Days to najbardziej aktualne tematy compliance omawiane przez blisko  50 ekspertek i ekspertów  – praktyków compliance z przedsiębiorstw różnych branż. Ponadbranżowe podejście umożliwia cenn? wymianę doświadczeń i poznawanie różnych punktów widzenia. Konferencja skierowana jest do oficerów compliance, prawników (w szczególności  in-house), pracowników działów HR i komunikacji, członków organów spółek, naukowców, ale także reprezentantów sektora publicznego i wymiaru sprawiedliwości.  

Formuła i treści

Innowacyjna formuła zakłada poł?czenie dostępnych dla wszystkich sesji plenarnych z zajęciami grupowymi – workshopami, podczas których uczestnicy mieć będ? możliwość indywidualnego omawiania określonych treści. W programie zaplanowane s?:  

1.Trzy sesje plenarne:

  • Compliance a egzekwowanie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (UOPZ)
  • Badanie skuteczności systemów zarz?dzania zgodności?
  •   Compliance a integralność  

2.Trzy sesje równoległych workshopów do wyboru: w sumie dziesięć różnych tematów:

  • Rozkładamy UOPZ na czynniki pierwsze: dochodzenia wewnętrzne; whistleblowing made in Poland; należyta staranność w wyborze i nadzorze nad partnerami biznesowymi; ustawowy model CMS
  • Best practice w CMS: konflikty i komunikacja; compliance change management; programy antykorupcyjne
  • Wyzwania i ryzyka digitalizacji: AML w nowej odsłonie; social media i HR compliance; RODO po roku obowi?zywania  

3.Wyst?pienia gości specjalnych (m.in. Przewodnicz?cy KNF)!

Dalsze informacje i formularz rejestracyjny dostępne s? na stronie:  http://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2019/rejestracja

Compliance Days >>>

Do pobrania

Download CD2019_Flyer_Full.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!