Aktualności firm stowarzyszonych

Compliance Days: wszystko o wyzwaniach compliance w 2019 r.!

Compliance Days

 

Co i dla kogo?

Compliance Days to najbardziej aktualne tematy compliance omawiane przez blisko  50 ekspertek i ekspertów  – praktyków compliance z przedsiębiorstw różnych branż. Ponadbranżowe podejście umożliwia cenn? wymianę doświadczeń i poznawanie różnych punktów widzenia. Konferencja skierowana jest do oficerów compliance, prawników (w szczególności  in-house), pracowników działów HR i komunikacji, członków organów spółek, naukowców, ale także reprezentantów sektora publicznego i wymiaru sprawiedliwości.  

Formuła i treści

Innowacyjna formuła zakłada poł?czenie dostępnych dla wszystkich sesji plenarnych z zajęciami grupowymi – workshopami, podczas których uczestnicy mieć będ? możliwość indywidualnego omawiania określonych treści. W programie zaplanowane s?:  

1.Trzy sesje plenarne:

  • Compliance a egzekwowanie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (UOPZ)
  • Badanie skuteczności systemów zarz?dzania zgodności?
  •   Compliance a integralność  

2.Trzy sesje równoległych workshopów do wyboru: w sumie dziesięć różnych tematów:

  • Rozkładamy UOPZ na czynniki pierwsze: dochodzenia wewnętrzne; whistleblowing made in Poland; należyta staranność w wyborze i nadzorze nad partnerami biznesowymi; ustawowy model CMS
  • Best practice w CMS: konflikty i komunikacja; compliance change management; programy antykorupcyjne
  • Wyzwania i ryzyka digitalizacji: AML w nowej odsłonie; social media i HR compliance; RODO po roku obowi?zywania  

3.Wyst?pienia gości specjalnych (m.in. Przewodnicz?cy KNF)!

Dalsze informacje i formularz rejestracyjny dostępne s? na stronie:  http://instytutcompliance.pl/infoserwis/cd2019/rejestracja

Compliance Days >>>

Do pobrania

Download CD2019_Flyer_Full.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!