Aktualności firm stowarzyszonych

Coface powołał nowego dyrektora generalnego Grupy na świecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Rada Nadzorcza Coface podjęła decyzję o powołaniu nowego dyrektora generalnego Grupy Coface. Xavier Durand zastąpił na tym stanowisku Jean-Marca Pillu, kierującego Coface od 2011 roku.</strong></p>

>

Rada Nadzorcza Coface przekazała podziękowania Jean-Marcowi Pillu za ostatnie 5 lat zarz?dzania Grup? z ogromnym zaangażowaniem i ukierunkowaniem na jak najlepsze wyniki. Szczególnie strategia rozwoju firmy bazuj?ca na głównej działalności - ubezpieczeniu należności - dała Coface impuls do szybszego wzrostu. Poprawa wyników firmy pozwoliła z sukcesem wprowadzić do obrotu giełdowego akcje spółki (obejmuj?ce około 60 proc. kapitału grupy). J.M. Pillu był także bezpośrednio zaangażowany w negocjacje przeniesienia działalności zwi?zanej z udzielaniem gwarancji ubezpieczeniowych do Francuskiego Publicznego Banku Inwestycyjnego (Bpifrance).

Coface, wzmocniony bardzo dobrymi wynikami osi?gniętymi w okresie transformacji, planuje teraz dalszy rozwój w perspektywie długoterminowej. W zwi?zku z konieczności? wdrażania dyrektywy Solvency II, Xavier Durand położy większy nacisk na wzrost przychodów oraz dostosowanie strukturalne Grupy umożliwiaj?ce dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka w niepewnym globalnym otoczeniu gospodarczym.

Laurent Mignon, przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Coface, powiedział: Chciałbym podziękować Jean-Marcowi Pillu za zaangażowanie i pracę, włożone w minionych pięciu latach w dynamiczn? transformację Coface. Dzięki prowadzonym działaniom oraz wysiłkowi kierowanych przez niego zespołów, działalność Coface odzyskała utracon? równowagę, a dynamika wzrostu została pomyślnie przywrócona, umacniaj?c perspektywy Grupy na przyszłość oraz możliwości spełnienia założonych celów. Rozpoczynaj?cy się obecnie nowy etap pozwoli Coface, pod przewodnictwem Xaviera Duranda, kontynuować budowę jednego z czołowych ubezpieczycieli należności na świecie.

Życiorys zawodowy

Xavier Durand rozpocz?ł karierę w 1987 r. jako doradca Xavier Durand a The Mac Group (Gemini Consulting). W 1994 r. doł?czył do zespołu Sovac Real Estate Bank jako zastępca dyrektora generalnego. W 1996 r. Xavier Durand rozpocz?ł pracę w GE Capital, gdzie rozwijał międzynarodow? karierę, najpierw w Chicago, jako dyrektor ds. strategii i wzrostu działu finansów Global Auto, a później we Francji – najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w GE Money Bank France, następnie jako dyrektor generalny we Francji i wreszcie jako dyrektor generalny europejskiej działalności bankowej GE Capital. W 2011 r. obj?ł w Japonii stanowisko dyrektora generalnego GE Capital Asia Pacific. Pod koniec 2013 r. został powołany na stanowisko dyrektora ds. strategii i wzrostu GE Capital w Londynie. Xavier Durand (52) jest absolwentem Ecole Polytechnique oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

***

KONTAKT DLA MEDIÓW: Anna A. GUZIK – T. +48 22  465 02 22, M. +48  509  467  531 – E. anna.guzik(@)coface.com

Informacje o Coface

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwi?zania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. 4  440 pracowników zapewnia lokaln? obsługę 40 tys. klientów z ponad 200 krajów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikaln? wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 analityków ds. oceny ryzyka, znajduj?cych się blisko klientów i ich dłużników.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!