Analizy i badania

Coface: Czy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku przyspieszy?

<p style="text-align: justify;" align="justify">Polska gospodarka utrzymuje solidne tempo wzrostu gospodarczego. Co prawda pierwsza połowa tego roku okazała się słabsza, ale nie było to zaskoczeniem w obliczu wolniejszego angażowania środków z nowego budżetu unijnego niż miało to miejsce w 2015 r. Lipcowe dane nie napawają jednak optymizmem wskazując, że niska aktywność gospodarcza może ograniczyć wzrost ekonomiczny Polski także w drugiej połowie tego roku.</p>

>

Grzegorz SIELEWICZ, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej  

Polska gospodarka wrażliwa na zwirowania na rynkach głównych partnerów handlowych

Podczas zeszłorocznych wakacji polska gospodarka doświadczyła nieoczekiwanego wpływu przerw w dostawach energii spowodowanych upałami. Z kolei w tym roku jeszcze przed wakacjami rynki dowiedziały się o dość niespodziewanej decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. We wzajemnych relacjach handlowych Wielka Brytania jest istotnym partnerem handlowych Polski. W zeszłym roku była drugim największym odbiorc? naszego eksportu. Proces wyjścia z UE będzie rozłożony w czasie, jednak ostatnie miesi?ce - od czasu brytyjskiego referendum - były okresem niepewności na rynkach. Obrazuj? to chociażby niższe odczyty wskaźników PMI czy sentymentu sektora biznesowego, przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, ale także dla strefy euro. Tym samym słabe ożywienie gospodarcze Eurolandu otrzymało kolejny negatywny czynnik hamuj?cy jego potencjalne wybicie. Optymizm firm jest istotnym wskaźnikiem determinuj?cym przyszł? aktywność inwestycyjn? firm, która stanowi dźwignię dla trwałego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z prognozami COFACE wzrost gospodarczy strefy euro sięgnie 1,7 proc. w tym roku, a gospodarka Niemiec, która jest lokomotyw? strefy euro oraz głównym partnerem handlowym Polski, wzrośnie o 1,5 proc. Ewentualne spowolnienie Niemiec może być dotkliwe dla Polski, a ostatnie pogorszenie wskaźników aktywności w gospodarce niemieckiej (Ifo, ZEW) wskazuj?, że takiego scenariusza nie należy wykluczać.  

Niepewność jest także czynnikiem ograniczaj?cym rozwój polskich firm. W ramach ostatnich badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw przez Narodowy Bank Polski właśnie niepewność była jedn? z najczęściej wymienianych barier rozwoju. Jest ona spowodowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak również zewnętrzne – zmiany otoczenia prawnego, wahania kursu walutowego czy możliwe skutki Brexitu.  

Wiele czynników kładzie się cieniem na wzrost gospodarczy w 2016 r.

Mizerne dane obrazuj?ce aktywność gospodarcz? Polski w lipcu tego roku, w tym niska dynamika produkcji przemysłowej czy rozczarowuj?ce tempo sprzedaży detalicznej, kład? się cieniem na tempo wzrostu całorocznego. Zgodnie z nasz? bież?c? prognoz? wzrost sięgnie 3,2 proc. w 2016 r. W kolejnych miesi?cach konsumpcja gospodarstw domowych będzie umacniać się na miejscu głównej siły napędowej naszej gospodarki. Najniższa stopa bezrobocia od 25 lat, rosn?ce wynagrodzenia oraz wsparcie programu 500+ będ? przekładać się na wyższe wydatki Polaków na towary i usługi. Z kolei firmy pozostan? ostrożne w ocenie rozwoju ich biznesu i podejmowaniu inwestycji w moce wytwórcze, jednak przy utrzymuj?cym się popycie oraz otoczeniu prawnym, które sprzyjałoby biznesowi, niepewność może stopniowo znikać. Dla bardziej widocznego odbicia inwestycji w aktywa trwałe w polskiej gospodarce, konieczne jest wyższe zaangażowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, co będzie zauważalne dopiero w przyszłym roku. Ze względu na duż? wartość projektów, zwłaszcza infrastrukturalnych, jest to także czynnik, który nadal będzie ograniczał poprawę sytuacji sektora budowlanego w Polsce.

***

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Anna A. GUZIK – T. +48 22  465 02 22, M. +48  509  467  531 – E. anna.guzik(@)coface.com

Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje firmom na całym świecie rozwi?zania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2015 r. Grupa, wspierana przez 4.500 pracowników, osi?gnęła skonsolidowane przychody w wysokości 1490 mln EUR. Coface jest obecny, bezpośrednio lub pośrednio, w 100 krajach i ubezpiecza transakcje 40.000 firm z ponad 200 krajów. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikaln? wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracuj?cych na bież?co z klientami Coface i weryfikuj?cych kondycję ich dłużników.

We Francji Coface zarz?dza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa.  

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów  wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!