Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Coface Country Risk Conference - 23 marca, Warszawa

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do udziału w XII edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.</p>

>

Globalna wymiana handlowa rośnie, jednak ostatnie szacunki Światowej Organizacji Handlu wskazuj?, że w 2016 roku jej tempo wzrostu było najsłabsze od kryzysowego 2009 roku, a ponadto niższe niż globalny rozwój gospodarczy. W ślad za słabn?cym popytem na rynkach globalnych polski eksport tracił impet, notuj?c w zeszłym roku wzrost (ok. 1,7%), jednak wyraźnie niższy niż poprzednio (8%). Na ten rok Światowa Organizacja Handlu prognozuje przyspieszenie globalnej wymiany handlowej, jednak dynamika wci?ż będzie mizerna. Czy w obliczu trudności gospodarczych wielu krajów, rosn?cego protekcjonizmu oraz wyższej niepewności politycznej nawet w państwach uznawanych za stabilne, polscy eksporterzy będ? mogli z sukcesem zdobywać rynki zagraniczne?

WIEDZA EKSPERCKA

Podczas spotkań uczestnicy mog? zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, ocen? ryzyka na wybranych rynkach, najnowszymi prognozami dotycz?cymi polskiej gospodarki, a także z doświadczeniami polskich przedsiębiorców w zarz?dzaniu ryzykiem. Konferencje s? cenione przez uczestników za profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów.

PRELEGENCI

Wśród mówców gościliśmy ekonomistów i ekspertów, m.in. prof. Leszka Balcerowicza, prof. Witolda Orłowskiego, Jakuba Borowskiego, Krzysztofa Rybińskiego, Ryszarda Petru, Małgorzatę Starczewsk?-Krzysztoszek, Andrzeja Sadowskiego, Macieja Relugę, Ilonę Antoniszyn-Klik, Stanisława Cioska, specjalistów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ekspertów z organizacji gospodarczych, a także polskich eksporterów-praktyków.

ADRESACI

Konferencje co roku gromadz? 250-350 uczestników – reprezentantów największych firm i eksporterów polskich. Skierowane s? do członków zarz?dów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmuj?cych decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

DOŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Od 20 lat Coface organizuje na świecie konferencje Country Risk. S? one dopełnieniem publikowanych co kwartał ocen ryzyka 160 krajów, ustalanych przez Coface w oparciu o unikaln? wiedzę na temat zachowań płatniczych firm i doświadczenie analityków ds. oceny ryzyka, współpracuj?cych na bież?co z klientami Coface i weryfikuj?cych kondycję ich dłużników. Aktualne oceny s? dostępne bezpłatnie na lokalnych stronach Coface.

PROGRAM KONFERENCJI >>>

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!