Coface Country Risk Conference - 23 marca, Warszawa

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do udziału w XII edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.</p>

>

Globalna wymiana handlowa rośnie, jednak ostatnie szacunki Światowej Organizacji Handlu wskazuj?, że w 2016 roku jej tempo wzrostu było najsłabsze od kryzysowego 2009 roku, a ponadto niższe niż globalny rozwój gospodarczy. W ślad za słabn?cym popytem na rynkach globalnych polski eksport tracił impet, notuj?c w zeszłym roku wzrost (ok. 1,7%), jednak wyraźnie niższy niż poprzednio (8%). Na ten rok Światowa Organizacja Handlu prognozuje przyspieszenie globalnej wymiany handlowej, jednak dynamika wci?ż będzie mizerna. Czy w obliczu trudności gospodarczych wielu krajów, rosn?cego protekcjonizmu oraz wyższej niepewności politycznej nawet w państwach uznawanych za stabilne, polscy eksporterzy będ? mogli z sukcesem zdobywać rynki zagraniczne?

WIEDZA EKSPERCKA

Podczas spotkań uczestnicy mog? zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, ocen? ryzyka na wybranych rynkach, najnowszymi prognozami dotycz?cymi polskiej gospodarki, a także z doświadczeniami polskich przedsiębiorców w zarz?dzaniu ryzykiem. Konferencje s? cenione przez uczestników za profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów.

PRELEGENCI

Wśród mówców gościliśmy ekonomistów i ekspertów, m.in. prof. Leszka Balcerowicza, prof. Witolda Orłowskiego, Jakuba Borowskiego, Krzysztofa Rybińskiego, Ryszarda Petru, Małgorzatę Starczewsk?-Krzysztoszek, Andrzeja Sadowskiego, Macieja Relugę, Ilonę Antoniszyn-Klik, Stanisława Cioska, specjalistów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, ekspertów z organizacji gospodarczych, a także polskich eksporterów-praktyków.

ADRESACI

Konferencje co roku gromadz? 250-350 uczestników – reprezentantów największych firm i eksporterów polskich. Skierowane s? do członków zarz?dów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmuj?cych decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

DOŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Od 20 lat Coface organizuje na świecie konferencje Country Risk. S? one dopełnieniem publikowanych co kwartał ocen ryzyka 160 krajów, ustalanych przez Coface w oparciu o unikaln? wiedzę na temat zachowań płatniczych firm i doświadczenie analityków ds. oceny ryzyka, współpracuj?cych na bież?co z klientami Coface i weryfikuj?cych kondycję ich dłużników. Aktualne oceny s? dostępne bezpłatnie na lokalnych stronach Coface.

PROGRAM KONFERENCJI >>>

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!