Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Co jest najważniejsze dla firm w ich własnej ocenie

Jak wynika z „barometru” Francusko Polskiej Izby Gospodarczej najważniejszym wyzwaniem dla firm z naszej perspektywy lokalnej jest podjęcie działań dotyczących zmian klimatycznych.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarczej” (siódma edycja)zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w Polsce w listopadzie 2022 roku. Udział w nim wzięło 113 organizacji, z tego 42% to firmy duże – zatrudniające ponad 250 pracowników.

- Ten sam obszar działań firmy uznały za najpilniejszy, gdy były pytane o wyzwania globalne – mówi w rozmowie z Market News24 Mariusz Kielich z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Gdy firmy wymieniały kolejne bardzo istotne działania, które trzeba pilnie podjąć odpowiedzi różniły się zależnie od tego czy chodzi o wyzwania globalne, czy też o lokalne. W przypadku tych pierwszych do priorytetów zaliczono walkę z głodem i ubóstwem oraz dostęp do czystej wody. Natomiast po przyjęciu polskiej perspektywy firmy wymieniały zapewnienie czystej energii i jednocześnie dostępnej, a także kwestie związane z edukacją i równością płci. Mamy więc swoje własne problemy, inne niż zglobalizowany świat biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!