Podsumowanie wydarzeń

Co drugi Polak chciałby pracować w firmie zagranicznej - wyniki badania na temat wizerunku firm francuskich jako pracodawców

<p style="text-align: justify;"><strong>Francuskich pracodawców wyróżnia kreatywność, innowacyjność i przyjazna atmosfera, Niemcy to pracodawcy na dłużej, a Amerykanie kuszą nieformalnym stylem pracy. Ponad połowa Polaków pozytywnie postrzega firmy francuskie jako miejsce pracy, podobnie firmy niemieckie i amerykańskie. To główne wnioski z najnowszego badania „Firmy z kapitałem francuskim w ocenie pracowników” przeprowadzonego przez Nielsen Polska.</strong></p>

>

Francja jest drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, a skumulowana wartość inwestycji wynosi blisko 18 mld euro. Ponad 1300 firm z francuskim kapitałem utworzyło w naszym kraju blisko ćwierć miliona miejsc pracy, w różnych sektorach gospodarki, a kolejnych kilkaset tysięcy powstało u partnerów, dostawców, czy dystrybutorów. Ich wpływ na rynek pracy jest niebagatelny, dlatego też zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań, które miały na celu poznanie opinii Polaków na temat pracy w firmach z kapitałem zagranicznym, głównie francuskim. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Jak pokazuj? wyniki badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu przez Nielsen Polska na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, blisko co drugi badany chciałby zatrudnić się w firmie zagranicznej, a jedynie co czwarty wybrałby firmę lokaln?. Dla 31% respondentów narodowość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Jako pracodawcy firmy francuskie postrzegane s? pozytywnie przez ponad połowę Polaków, oceny negatywne deklaruje jedynie 4% respondentów. Największy odsetek pozytywnych odpowiedzi występuje wśród pracowników firm francuskich (blisko 65%), co pokazuje, że dobre opinie potwierdzaj? się wraz z doświadczeniami zdobytymi u francuskich pracodawców. Firmy znad Sekwany s? wybierane głównie ze względu na styl pracy (58% odpowiedzi), zainteresowanie kultur? tego kraju (44%), jak i oferowane przez nie warunki zatrudnienia (39%). Podobnie postrzegane s? firmy amerykańskie i niemieckie, które zostały pozytywnie ocenione przez odpowiednio 55% i 59% respondentów.

KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE – CECHY FRANCUSKICH PRACODAWCÓW

Docenianie kreatywności, nowoczesność i innowacyjność, a także stawianie na doświadczenie, to trzy cechy najczęściej przypisywane przedsiębiorstwom francuskim (odpowiednio 32%, 31% i 30% wskazań). Nowoczesność i innowacyjność (41%), a także dobre warunki rozwoju (39%), s? cechami najczęściej przypisywanymi firmom francuskim przez studentów, czyli osoby, które dopiero wchodz? na rynek pracy. Wyróżnikiem firm znekwany, w porównaniu z przedsiębiorstwami amerykańskimi i niemieckimi, s?: przyjazna atmosfera i zagranie (22% wskazań) oraz sprzyjanie matkom i rodzinie (14% wskazań). Potwierdzaj? to również odpowiedzi pracowników firm francuskich. Zachowanie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, rozwi?zania wspieraj?ce matki i ojców, a także prowadzenie polityki sprzyjaj?cej wewnętrznej integracji zespołu, s? we francuskich firmach rozwijane od wielu lat.   – mówi Monika Constant. Czasem s? to projekty, które trafiły do Polski z centrali, ale często s? to nasze, polskie rozwi?zania dopasowane do lokalnych potrzeb. Bywa też, że sprawdzaj? się one tak dobrze, że następnie s? wdrażane globalnie na poziomie całej grupy. – dodaje Constant.

Zagraniczni pracodawcy w Polsce, w takich aspektach jak: innowacyjność, nowoczesność, dobre warunki rozwoju, czy atrakcyjne benefity uzyskali oceny na zbliżonym poziomie (różnica między Francuzami, Niemcami i Amerykanami nie przekraczała 5%). Można jednak wyróżnić obszary specyficzne dla danej narodowości. U Francuzów była to kreatywność, przyjazna atmosfera i sprzyjanie matkom i rodzinie. Firmy niemieckie w większym stopniu s? postrzegane jako stabilni pracodawcy na dłużej, oferuj?cy atrakcyjne wynagrodzenie. Amerykańskie przedsiębiorstwa s? doceniane najczęściej za kreatywność i nieformalny styl pracy.

Wśród blisko dwudziestu cech przypisywanych francuskim firmom, znalazło się kilka elementów wymagaj?cych poprawy. Najwięcej wskazań - 16%, co przekłada się 13. pozycję wśród wszystkich odpowiedzi, uzyskała duża rotacja i masowy przepływ pracowników (17% w firmach niemieckich i 18% amerykańskich). Na kolejnych miejscach pracownicy wskazuj? brak życia prywatnego (12% wskazań w   firmach francuskich, 15% w niemieckich i 18% w amerykańskich) oraz stres i presja (11% w firmach francuskich, 14% u Niemców i 15% u Amerykanów).

WYSOKA ROZPOZNAWALNOŚĆ, NISKA ŚWIADOMOŚĆ POCHODZENIA MAREK

Dla większości Polaków Francja to głównie kraj słyn?cy ze znanych miejsc (wieża Eiffla 27%, Paryż 9%), jedzenia (wino 11%, żaby 8%, ślimaki, ser) oraz „francuskiego” stylu życia (romantyzm, elegancja, moda). Jedynie 35% Polaków było we Francji, a tylko 12% pracowało we francuskiej firmie.

Firmy francuskie s? w Polsce znane, choć tylko w niewielu przypadkach respondenci potrafili poprawnie wskazać narodowość marki. Najbardziej rozpoznawalne s? firmy z sektorów: telekomunikacja (90% respondentów zna marki z tej branży), handel i dystrybucja (83%) oraz motoryzacja (81%), natomiast najczęściej kojarzone z Francj? s? marki z branży: motoryzacyjnej (48% respondentów trafnie przypisało firmom z tego sektora francuskie pochodzenie), handlowej (33%), finansowej (25%) oraz FMCG w tym kosmetycznej (24%).

Wiele z firm francuskich jest obecnych w Polsce od ponad dwudziestu lat, przez co na stałe wpisały się w panoramę polskiej gospodarki. Te firmy zatrudniaj? najczęściej ponad 99% lokalnych pracowników, płac? podatki lokalnie, buduj? zakłady i rozwijaj? infrastrukturę lokalnie, kupuj? od lokalnych dostawców, współpracuj? z lokalnymi usługodawcami. Dlatego też trudno dziś mówić o takim prostym podziale - firmy polskie i firmy zagraniczne, jak to było na pocz?tku lat 90-tych. Często s? to firmy działaj?ce globalnie, a zatem niekoniecznie kojarzone z jednym tylko krajem. Również z punktu widzenia pracowników, pochodzenie kapitału odgrywa rolę drugorzędn?, a najważniejsze s? takie cechy jak możliwości rozwoju, atmosfera, docenianie kreatywności, czy innowacyjność. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

O badaniu

Badanie „Firmy z kapitałem francuskim w ocenie pracowników” zostało przeprowadzone przez Nielsen Polska na zlecenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej i składało się z dwóch części. Część jakościowa przeprowadzona została w dniach 16-17 lipca 2018 roku, natomiast część ilościowa została przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w formie ankiety on-line, w dniach 6-12 sierpnia 2018.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!