Aktualności firm stowarzyszonych

Claire Cizaire powołana na stanowisko Dyrektora ds. Technologii i Innowacji w Mazars

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #00000a;"><span><strong>Paryż, 12 lipca 2017 r.</strong></span></span><span style="color: #00000a;"><span> - </span></span><span>Cla</span><span style="color: #00000a;"><span>ire Cizaire dołącza do Mazars jako </span></span><span style="color: #00000a;"><span><strong>Dyrektor ds. Technologii i Innowacji</strong></span></span><span style="color: #00000a;"><span>. </span></span></span></span></p>

>

Jako jedyna zintegrowana, międzynarodowa organizacja specjalizuj?ca się w audycie i usługach doradczych, Mazars realizuje obecnie ambitny plan rozwoju i transformacji. Grupa zamierza rozszerzyć i skonsolidować swój zasięg geograficzny przy jednoczesnym wzmocnieniu wiedzy specjalistycznej i uwzględnieniu nowych technologii cyfrowych. Dzięki swojej wyj?tkowej kulturze zręczności i przedsiębiorczości, Mazars zyskał opinię partnera godnego zaufania zarówno wśród dużych, międzynarodowych firm, jak i pośród firm średniej wielkości, które, podobnie jak Mazars, skutecznie skaluj? swoj? działalność na scenie globalnej. Claire będzie bezpośrednio zaangażowana w kierowanie t? cyfrow? transformacj?, której celem jest zapewnienie stałego wzrostu.  

Przedsiębiorca, dyrektor i naukowiec pokolenia Y - Claire uzyskała tytuł magistra we francuskiej szkole inzynierskiej Supélec oraz posiada tytuł doktora na MIT. Swoj? karierę rozpoczęła w 2007 roku jako konsultant strategiczny w firmie Mars & Co w Londynie. Następnie założyła start-up z siedzib? w Stanach Zjednoczonych specjalizuj?cy się w zarz?dzaniu wycen? i zyskami. W 2014 roku doł?czyła do VINCI, aby kierować Działem Ewidencji Opłat ESCOTA oraz prowadzić startegię innowacyjności grupy VINCI Autoroutes. Claire mówi płynnie w języku angielskim, francuskim i mandaryńskim.  

***  

Więcej informacji:

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu
Mazars, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35
e-mail: r.stefanowska@mazars.pl  

Szczegółowe informacje dostępne na:

www.mazars.pl  

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj?, specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2017 roku, Mazars działa w 79 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur i korzysta z fachowej wiedzy 18  000 specjalistów.

http://www.mazars.pl|www.linkedin.com/company/mazars-in-poland  |   https://twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!