Aktualności firm stowarzyszonych

Claire Cizaire powołana na stanowisko Dyrektora ds. Technologii i Innowacji w Mazars

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #00000a;"><span><strong>Paryż, 12 lipca 2017 r.</strong></span></span><span style="color: #00000a;"><span> - </span></span><span>Cla</span><span style="color: #00000a;"><span>ire Cizaire dołącza do Mazars jako </span></span><span style="color: #00000a;"><span><strong>Dyrektor ds. Technologii i Innowacji</strong></span></span><span style="color: #00000a;"><span>. </span></span></span></span></p>

>

Jako jedyna zintegrowana, międzynarodowa organizacja specjalizuj?ca się w audycie i usługach doradczych, Mazars realizuje obecnie ambitny plan rozwoju i transformacji. Grupa zamierza rozszerzyć i skonsolidować swój zasięg geograficzny przy jednoczesnym wzmocnieniu wiedzy specjalistycznej i uwzględnieniu nowych technologii cyfrowych. Dzięki swojej wyj?tkowej kulturze zręczności i przedsiębiorczości, Mazars zyskał opinię partnera godnego zaufania zarówno wśród dużych, międzynarodowych firm, jak i pośród firm średniej wielkości, które, podobnie jak Mazars, skutecznie skaluj? swoj? działalność na scenie globalnej. Claire będzie bezpośrednio zaangażowana w kierowanie t? cyfrow? transformacj?, której celem jest zapewnienie stałego wzrostu.  

Przedsiębiorca, dyrektor i naukowiec pokolenia Y - Claire uzyskała tytuł magistra we francuskiej szkole inzynierskiej Supélec oraz posiada tytuł doktora na MIT. Swoj? karierę rozpoczęła w 2007 roku jako konsultant strategiczny w firmie Mars & Co w Londynie. Następnie założyła start-up z siedzib? w Stanach Zjednoczonych specjalizuj?cy się w zarz?dzaniu wycen? i zyskami. W 2014 roku doł?czyła do VINCI, aby kierować Działem Ewidencji Opłat ESCOTA oraz prowadzić startegię innowacyjności grupy VINCI Autoroutes. Claire mówi płynnie w języku angielskim, francuskim i mandaryńskim.  

***  

Więcej informacji:

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu
Mazars, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35
e-mail: r.stefanowska@mazars.pl  

Szczegółowe informacje dostępne na:

www.mazars.pl  

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj?, specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2017 roku, Mazars działa w 79 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur i korzysta z fachowej wiedzy 18  000 specjalistów.

http://www.mazars.pl|www.linkedin.com/company/mazars-in-poland  |   https://twitter.com/mazarsgroup

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!