Partnerzy

Civil & Military Aeromixer - Wrocław 20.03.2018 - oferta specjalna na noclegi w hotelu Sofitel Wrocław

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy na wydarzenie Civil &amp; Military Aeromixer – Wrocław 2018 w sektorze lotniczym, cywilnym oraz obronnym organizowane dnia 20 marca 2018 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu przez firmę Bosetti Global Consulting we współpracy z Dolnośląskim Klasterem Lotniczym, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce. Francusko-Polska Izba Gospodarcza została patronem tego wydarzenia.</p>

>

Idea Aeromixer bazuje się na strukturze „speed dating” – „szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chc? przedstawić swoj? firmę w celu nawi?zania strategicznych kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych inwestycji w Polsce.

Dla dla uczestników spotkania Civil & Military Aeromixer – Wrocław 20.03.2018 hotel Sofitel Wrocław przygotował specjaln? ofertę.

Cena za pokój ze śniadaniem to 420 PLN. Adres do działu rezerwacji H5345-RE(@)sofitel.com, telefon 71  35 88 744. Rezerwacji można dokonywać powołuj?c się na temat spotkania.

UCZESTNICY

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER(S)

Producenci helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów.

DOSTAWCY

Producenci komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawcy powi?zanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).

INSTYTUCJE Z BRANŻY LOTNICZEJ

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodz?ca w skład Politechniki) będ?ce dostawc? produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3).

NEW ENTRIES

Firmy posiadaj?ce zakłady produkcyjne w Polsce, znajduj?ce się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzaj? rozpocz?ć procedury certyfikacyjne.

JEDNOSTKI PUBLICZNE

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

Myśl? przewodni? I-szej Edycji Aeromixer będzie efektywność energetyczna na poziomie procesów produkcji w odniesieniu do uwarunkowań, dotacji publicznych określonych przez Unię Europejsk? oraz sytuacji w Polsce (obowi?zuj?cych przepisów, itp.). Ze szczególnym uwzględnieniem celów określonych w Flightpath 2050 oraz w Strategicznej Agendzie Badań i Innowacji (SRIA 2017 – challenge 3), takich jak: budowa silników bardziej efektywnych pod względem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie poziomu hałasu, zachęty do stosowania biopaliwa, stosowanie produktów wytwarzanych z materiałów poddanych recyklingowi, itd.

Informujemy, że została oficjalnie otwarta procedura rejestracji na Civil & Military Aeromixer – międzynarodowe spotkanie dla firm produkcyjnych i usługowych z branży lotniczej, które odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu dnia 20.03.2018 r.

Jeśli chcieliby Państwo pozyskać nowych klientów czy dostawców, nawi?zać nowe kontakty z firmami i instytucjami z branży pochodz?cymi z całej Europy, Aeromixer pozwoli Państwu osi?gn?ć taki cel zaledwie w ci?gu jednego dnia, a to dzięki formule szybkich i spersonalizowanych spotkań z wcześniej umówionymi rozmówcami („Speed meetings”).

Swoj? obecność na Wydarzeniu potwierdzili już najważniejsi producenci samolotów, helikopterów i silników, zarówno z sektora lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego, producenci dronów, symulatorów i produktów realizowanych w technologii druku 3D, a także dostawcy (T-1, T-2 i T-3), instytucje z branży oraz klastry lotnicze.

Doł?czcie do naszego lotniczego zespołu!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniżej wskazane dane do kontaktu:

Tel. PL/IT: +48 71 338 65 44
Tel. PL/EN: +48 71  338 65 66
Fax PL/EN/IT: +48 71 338 65 55
E-mail:  info(@)aeromixer.eu

Http: www.aeromixer.eu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!