Ciszej, efektywniej, bez zanieczyszczeń – co robią polskie miasta w zakresie mobilności zrównoważonej?

<p style="text-align: justify;">14 polskich miast przesłało swoje zgłoszenia do konkursu ECO-MIASTO w kategorii mobilność zrównoważona, przedstawiając projekty realizowane przez samorządy w tym zakresie oraz opisując plany inwestycji na najbliższe lata. Formularze pokazują, że miasta przede wszystkim inwestują w rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, w tym zakup autobusów o napędzie elektrycznym, tworzą wygodne węzły komunikacyjno-przesiadkowe w ramach intermodalności, a także udostępniają mieszkańcom wypożyczalnie rowerów i rozwijają strefy „Tempo 30”. Organizatorem projektu ECO-MIASTO jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a także Fundacją LafargeHolcim oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii.</p>

>

Transport niskoemisyjny

Wszystkie miasta bior?ce udział w konkursie ECO-MIASTO w większym lub mniejszym stopniu inwestuj? w publiczny transport niskoemisyjny, m.in. Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz Kraków posiadaj? autobusy elektryczne, z kolei Częstochowa, Poznań i Toruń – pojazdy hybrydowe.  

Ostrów Wielkopolski i Wrocław, czyli laureaci ECO-MIASTO w kategorii mobilność zrównoważona, także wprowadzaj? niskoemisyjne rozwi?zania w zakresie transportu – Ostrów Wielkopolski m.in. poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym i pozyskiwanie energii do ich ładowania z  odnawialnych źródeł, Wrocław z kolei posiada autobusy o napędzie hybrydowym oraz planuje zakupić dodatkowo autobusy elektryczne. Co więcej miasto zainwestowało już w 11 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pracuje nad stworzeniem kolejnych takich punktów. Zwłaszcza, że w planach ma uruchomienie wypożyczalni samochodów elektrycznych.  

Wszystkie te działania doskonale wpisuj? się w politykę unijn?, w ramach której do 2050 roku z ulic europejskich miast maj? całkowicie znikn?ć samochody o napędzie spalinowym, a pozostać jedynie te, które s? przyjazne dla środowiska i nie generuj? hałasu. W tę politykę wpisuje się także nagroda dla laureatów kategorii mobilność zrównoważona – samochód elektryczny Renault ZOE do testów na 1 miesi?c. Będzie to ZOE z nowym akumulatorem Z.E. 40, które ma największy zasięg wśród wielkoseryjnych modeli pojazdów z napędem elektrycznym (400 km).  

Intermodalność

Koncepcja intermodalności jest realizowana w wielu miastach uczestnicz?cych w konkursie ECO-MIASTO, zwłaszcza poprzez stworzenie spójnego systemu infrastruktury umożliwiaj?cej mieszkańcom przesiadki do dogodnych i szybkich środków transportu miejskiego. Miasta inwestuj? w parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride, które z jednej strony umożliwiaj? mieszkańcom peryferii bardziej komfortowy dojazd, z drugiej wzbogacaj? komunikację wewn?trzmiejsk?, wspomagaj?c tworzenie nowych poł?czeń komunikacyjnych. Parkingi Park & Ride (P+R) maj? lub buduj? takie miasta jak Bielsko-Biała, Gdynia czy Ostrów Wielkopolski, a plany wprowadzenia takiego rozwi?zania deklaruj? m.in. Wrocław, Poznań i Toruń. Parkingi Bike & Ride posiadaj? natomiast m.in Olsztyn, Wrocław i Gdynia. Oprócz parkingów Park &  Ride oraz Bike & Ride niektóre z samorz?dów (Gdynia, Toruń) chc? wprowadzić zyskuj?ce na popularności parkingi Kiss & Ride, pozwalaj?ce na kilkuminutowy postój osób odwoż?cych pasażerów przesiadaj?cych się do komunikacji miejskiej.  

Wrocław w ramach intermodalności wprowadził URBANCARD, czyli Wrocławsk? Kartę Miejsk?, w  ramach której miasto ujednoliciło taryfę dla poszczególnych środków transportu. To wyj?tkowo wygodne dla mieszkańców rozwi?zanie zostało zauważone przez jury ECO-MIASTO, które m.in. na tej podstawie wybrało Wrocław laureatem w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. Jury wyróżniło także Trójmiasto, w którym w ramach intermodalności oraz rozwoju miękkich środków transportu stworzono spójn? międzymiastow? politykę transportow?. W szczególności zrealizowano inwestycję międzymiastowego systemu wypożyczania rowerów „Rower Trójmiejski” oraz prowadzono kampanię na rzecz zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu rowerowego.  

Strefy „Tempo 30”

Coraz bardziej popularna staje się w miastach specjalna strefa uspokajania ruchu „Tempo 30”, ograniczaj?ca prędkość na ulicach do 30 km na godzinę. 13 na 14 miast bior?cych udział w konkursie ECO-MIASTO w kategorii mobilność zrównoważona wprowadziło tę strefę do centrów miast. W Sopocie od 2014 roku aż 90% ulic w centrum jest objętych ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Dlaczego aż tak duża liczba miast wprowadza takie rozwi?zanie? Korzyści jest wiele – ograniczenie prędkości oznacza większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko wypadków, oznacza także większ? płynność ruchu poprzez utrzymywanie stałej prędkości jazdy, dzięki czemu ruch jest pozbawiony niepotrzebnych zatrzymań i  hamowań (mniejsze straty paliwa). Wpływa również na zwiększenie ruchu rowerowego, mniejszy hałas oraz poprawę jakości powietrza.  

* Miasta startuj?ce w konkursie ECO-MIASTO 2016 w kategorii mobilność zrównoważona: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Legnica, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Puławy, Rzeszów, Sopot, Toruń, Wrocław.  

Kontakt prasowy:
CONSTANS PR, tel. 22  401 09 92, e-mail: biuro@constanspr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!