Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Chłodna wiosna opóźniła wegetację

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z 28 maja br., większość krzewów i drzew owocowych przetrwała zimę w zadowalającej kondycji. Negatywny wpływ silnych mrozów na rośliny ograniczany był przez utrzymującą się pokrywę śnieżną, która chroniła je przed przemarzaniem. Topniejąca pokrywa śnieżna sprzyjała jednocześnie odpowiedniemu nawodnieniu gleby na początku okresu wegetacji. W tym roku mieliśmy do czynienia z bardzo chłodną na tle historycznym wiosną. Z jednej strony niskie temperatury poprzez spowolnienie rozwoju pąków kwiatowych uchroniły je przed występującymi na przełomie kwietnia i maja przymrozkami. Lokalnie ograniczone straty związane z przymrozkami wystąpiły w przypadku upraw moreli, brzoskwiń, czereśni, wiśni, w mniejszym stopniu jabłoni. Z drugiej strony chłodna wiosna przyczyniła się skrócenia okresu kwitnienia drzew i krzewów owocowych. Jednocześnie jego intensywność była niższa, a niekorzystne warunki pogodowe ograniczały aktywność zapylaczy. Dodatkowo deszczowa pogoda utrudniała chemiczną ochronę roślin. W konsekwencji oceniamy, że straty związane z wyraźnym opóźnieniem wegetacji są już nie do odrobienia. Wstępny szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów owoców zostanie opublikowany 30 lipca.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z 28 maja br., ze względu na chłodną i deszczową wiosnę siew warzyw gruntowych był w tym roku opóźniony i rozciągnięty w czasie. Co więcej ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w niektórych regionach nie można było dokonać przed siewem odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Chłodna wiosna przyczyniła się do opóźnienia wschodów warzyw i były one nierównomierne. Mimo trudnego początku sezonu czynnikiem sprzyjającym wzrostowi tegorocznej produkcji warzyw jest wysoka na tle historycznym zawartość wody zgromadzona w glebie. Tym samym perspektywy produkcji warzyw w tym roku są w naszej ocenie wyraźnie lepsze niż w przypadku owoców. Wstępny szacunek GUS dotyczący wielkości tegorocznych zbiorów warzyw zostanie opublikowany 30 lipca.

Obecnie mamy do czynienia z niewielką deflacją cen owoców. Jej przyczyną są silne efekty wysokiej bazy sprzed roku wynikające z małych zapasów owoców na początku 2020 r., a także wybuchu pandemii, która doprowadziła do wyraźnego wzrostu cen w niektórych kategoriach. Uważamy, że w przypadku cen owoców deflacja utrzyma się do III kw. br. W IV kw. ceny owoców zaczną rosnąć w ujęciu rocznym, co będzie efektem ich najprawdopodobniej słabszych niż przed rokiem krajowych zbiorów.

Niewielka deflacja obserwowana jest również w przypadku cen warzyw, co wynika z ich relatywnie wysokich zapasów po poprzednim sezonie. Oceniamy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tegoroczne krajowe zbiory warzyw będą wyższe niż przed rokiem. Będzie to sprzyjać utrzymywaniu się niewielkiej deflacji cen warzyw w II poł. br. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w najbliższych miesiącach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!