Chiny odzyskały apetyt na mleko

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi firmy CLAL wielkość chińskiego import_u produktów mlecznych zwiększyła się w 2016 r. o 20,4% wobec spadku o 8,1% w 2015 r.</p>

>

W strukturze chińskiego import_u produktów mlecznych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost import_u pełnego mleka w proszku (+20,9%). Załamanie chińskiego popytu na pełne mleko w proszku było jedn? z przyczyn trwaj?cej od I kw. 2014 r. do I kw. 2016 r. spadkowej fazy cyklu na globalnym rynku mleka. Wzrost import_u w tej kategorii wskazuje zatem, że zakumulowane w ostatnich latach znacz?ce zapasy pełnego mleka w proszku zostały zredukowane i obecnie trwa ich odbudowa.  

Na uwagę zasługuje również import_ mleka i śmietanki, który w latach 2012 – 2016 zwiększył się o 586%. W efekcie, produkty te stały się główn? kategori? w chińskim imporcie produktów mlecznych wyprzedzaj?c proszki mleczne.  

Dane nt. chińskiego import_u produktów mlecznych nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym wzrostowa faza cyklu na globalnym rynku mleka potrwa do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!