Analizy i badania

CHFPLN najniżej od stycznia 2015 r., EBC w centrum uwagi

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2342 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek złoty kontynuował aprecjację sprzed dwóch tygodni, wspierany przez lepsze od oczekiwań dane o bilansie płatniczym w Polsce. Od wtorku do pi?tku jego kurs był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,23 za euro. W czwartek jego podwyższonej zmienności sprzyjał wzrost napięcia na linii Madryt-Katalonia, zwi?zany z zapowiedziami rz?du Hiszpanii dotycz?cymi odebrania Katalonii autonomii, jeśli ta ogłosi niepodległość. W pi?tek złoty nieznacznie tracił na wartości przejściowo powracaj?c w okolice poziomów z poniedziałkowego otwarcia. Decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski na poziomie BBB+ oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym nie miała wpływu na kurs złotego. W ubiegłym tygodniu złoty zyskiwał na wartości względem franka szwajcarskiego, z uwagi na wzrost kursu EURCHF w oczekiwaniu na zaplanowane na czwartek w tym tygodniu posiedzenie EBC. W efekcie, kurs CHFPLN spadł do najniższego poziomu od 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znacz?cego umocnienia franka szwajcarskiego w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu jego kursu wobec euro (por. MAKROmapa z 19.01.2015).

Sobotnia decyzja premiera Hiszpanii o odebraniu autonomii Katalonii będzie naszym zdaniem oddziaływała w kierunku spadku kursu EURUSD i zwiększenia globalnej awersji do ryzyka, a w efekcie osłabienia złotego. W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas decyzja EBC o rozpoczęciu wygaszania programu luzowania ilościowego jest zgodna z konsensusem rynkowym (redukcja miesięcznej skali zakupów do 40 mld EUR i jednoczesne wydłużenie horyzontu programu o 6 miesięcy), jednak podczas konferencji po posiedzeniu możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty. W tym tygodniu istotne dla złotego będzie również publikacja wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, Ifo dla Niemiec). W przypadku realizacji naszych prognoz wpływ danych na kurs polskiej waluty będzie ograniczony. Neutralne dla złotego będ? również liczne dane z amerykańskiej gospodarki (wstępny szacunek PKB w III kw., wstępne zamówienia na dobra trwałe oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!