Analizy i badania

Chcesz znaleźć nową pracę? Działaj wytrwale i strategicznie!

<p style="text-align: justify;"><strong>Szukanie nowego miejsca zatrudnienia to duże wyzwanie. Kluczem do sukcesu jest potraktowanie całego procesu poszukiwań jak procesu biznesowego, który wymaga precyzyjnego określenia celu i przygotowania strategii działania.</strong></p>

>

Nie wszystkie informacje o wakatach trafiaj? do publicznego obiegu. Często pracodawcy wykorzystuj? inne kanały w dotarciu do kandydatów. Jeśli chcemy, aby nasze poszukiwania pracy przyniosły efekty, uwzględnijmy ten fakt w naszej strategii działania. Zróżnicowanie kanałów dotarcia i wł?czenie w strategię proaktywnych działań zwiększa nasze szanse na realizację postawionego celu. Poniżej przedstawiamy cztery działania, których nie powinno w niej zabrakn?ć.

1. Regularnie przegl?daj oferty pracy i szybko na nie odpowiadaj

Każdego dnia internetowe serwisy ogłoszeniowe publikuj? setki ofert pracy z całego kraju. Portale umożliwiaj? łatw? i szybk? selekcję ofert m.in. pod k?tem lokalizacji, branży, poziomu stanowiska, znajomości języków obcych i programów czy formy zatrudnienia. Dostępność ofert pracy w serwisach internetowych pozwala zdobywać nie tylko informacje o pojawiaj?cych się wakatach, ale też wiedzę na temat aktualnych potrzeb i wymagań pracodawców. Dzięki świadomości, jakie kompetencje i kwalifikacje poszukuj? pracodawcy w danej branży, kandydaci s? w stanie lepiej przygotowywać dokumenty aplikacyjne, ponieważ wiedz?, na jakie doświadczenia czy umiejętności należy położyć największy nacisk. Jednocześnie, wiedza na temat rynkowych oczekiwań, ułatwia podejmowanie działań rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, wpływaj?cych na podniesienie wartości na rynku pracy i zwiększaj?cych szanse na znalezienie pracy. Niestety, dostęp do ogłoszeń ma nieograniczona liczba kandydatów, a to oznacza, że konkurencja jest naprawdę duża, więc trzeba działać szybko i efektywnie. Aplikujmy więc wtedy, gdy na wymagania określone w ogłoszeniu odpowiadamy przynajmniej w 80%. Im szybciej dopasujemy swoje dokumenty aplikacyjne do ogłoszenia i prześlemy je pracodawcy, tym większe będziemy mieli szanse na udział w procesie rekrutacji.

„Szukaj?c ofert pracy w Internecie warto przegl?dać zarówno specjalistyczne portale ogłoszeniowe, np. praca.pl, pracuj.pl czy infopraca.pl, jak i strony agencji zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy, lokalne i ogólnokrajowe serwisy ogłoszeniowe, np. praca.gratka.pl, a także multiwyszukiwarki, które agreguj? oferty pracy z różnych stron internetowych. Większość portali pozwala na zapisywanie ustawień wyszukiwania, uwzględniaj?cych interesuj?cy nas profil stanowiska, a także daje możliwość zamówienia powiadomień o ofertach pracy zgodnych ze zdefiniowanym obszarem. Warto korzystać z takich funkcjonalności, ponieważ ułatwiaj? i przyspieszaj? wyszukiwanie ofert. Bież?ce monitorowanie rynku ogłoszeń i reagowanie na oferty może przyczynić się do szybszego znalezienia zatrudnienia” – komentuje Anna Długosz-Enkhtuya – Specjalista ds. HR z LeasingTeam.

2. Zbuduj profesjonalny wizerunek w mediach społecznościowych

Coraz częściej kluczow? rolę w poszukiwaniu pracy odgrywaj? media społecznościowe, w tym dwa największe serwisy biznesowe w Polsce czyli GoldenLine i LinkedIn, zrzeszaj?ce zarówno specjalistów z różnych branż, jak i rekruterów. Już samo założenie profilu w tych serwisach zwiększa szanse na znalezienie stałej pracy lub udział w ciekawym projekcie. Konto w tych portalach w pewnym sensie zastępuje CV, dlatego warto poświęcić czas na uzupełnienie swojego profilu tak, by wygl?dał profesjonalnie. Na naszym profilu powinny więc znaleźć się prawdziwe informacje dotycz?ce przebiegu zatrudnienia, zakresu dotychczasowych obowi?zków, zrealizowanych projektów, sukcesów zawodowych, wykształcenia, ukończonych kursów i szkoleń, poziomu znajomości języków obcych, czy mocnych stron. Korzystaj?cy z rekrutacyjnych portali społecznościowych kandydat zyskuje zarówno dostęp do ciekawych ofert pracy, jak i szansę na to, że jego profil skłoni rekrutera do zaproszenia kandydata do udziału w procesie rekrutacji. Portale społecznościowe można wykorzystać również do budowania swojego eksperckiego wizerunku. Doł?czaj?c do grup zawodowych i aktywnie uczestnicz?c w dyskusjach, czy wypowiadaj?c się na forach branżowych, kandydaci potwierdzaj? swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania zawodowe. Jeśli prowadzimy bloga branżowego, udzielamy się na forach biznesowych lub komentujemy tematy zwi?zane z nasz? branż? np. poprzez Twitter, możemy uzupełnić swój profil linkami odsyłaj?cymi do tych stron. Warto także poprosić swoich poprzednich pracodawców, współpracowników lub partnerów biznesowych o wystawienie referencji. W ten sposób możemy wzmocnić swoj? wiarygodność i zbudować profesjonalny wizerunek.

3. Upewnij się, że Twoi znajomi wiedz?, że szukasz pracy

Zgodnie z teori? sześciu stopni oddalenia, każdego człowieka dzieli tylko sześć kontaktów od dowolnie wybranej osoby na świecie, co oznacza, że prawdopodobnie tylko sześć osób dzieli nas od nowego pracodawcy. Właśnie dlatego bardzo ważnym narzędziem wyszukiwania pracy jest networking. Tworzenie biznesowej sieci kontaktów polega nie tyle na nawi?zywaniu nowych znajomości, ile przede wszystkim na budowaniu zaufania i pielęgnowaniu relacji m.in. poprzez bezinteresowne podtrzymywanie kontaktu, przekazywanie informacji czy udzielanie wsparcia. Idea networkingu jest szczególnie promowana na konferencjach branżowych, targach pracy czy już wspomnianych portalach społecznościowych, które sprzyjaj? dyskusjom na tematy biznesowe, wymianie informacji i podtrzymywaniu relacji.

„Ważne, aby nasi znajomi wiedzieli czym się zajmujemy, w jakim kierunku chcemy się rozwijać i czego aktualnie potrzebujemy do realizacji swoich celów. Maj?c tak? świadomość będ? pamiętać, aby poinformować nas o pojawiaj?cych się w ich otoczeniu możliwościach. Dzięki networkingowi można dowiedzieć się o ewentualnym wakacie jeszcze przed upublicznieniem informacji, zyskać informacje o środowisku pracy w danej organizacji czy wymaganiach pracodawców” – stwierdza Anna Długosz- Enkhtuya – Specjalista ds. HR z LeasingTeam. Wielu pracodawców w ogóle nie publikuje informacji o wakacie. Zamiast tego szukaj? kandydatów na dane stanowisko wewn?trz swojej firmy lub korzystaj? z networkingu w nadziei na otrzymanie od zaufanego znajomego kontaktu do sprawdzonej osoby. Taka rekomendacja ma olbrzymi? wartość” – dodaje Długosz.

  4. Stwórz listę wymarzonych pracodawców i działaj

W trakcie rozwoju kariery krystalizuj? się nasze cele zawodowe, zainteresowania, preferowane kierunki rozwoju i wymagania wobec kolejnych miejsc zatrudnienia. Znaj?c swoje potrzeby i oczekiwania możemy świadomiej zarz?dzać rozwojem zawodowym, efektywniej szukać pracy i dokonywać wyborów spójnych z postawionymi celami. Sprawdzon? metod? jest przygotowanie listy firm lub branż, w których chcielibyśmy pracować. Taka lista mocno ukierunkowuje proces poszukiwania pracy. Wybór potencjalnych pracodawców powinien być uzasadniony np. możliwości? rozwoju w danym obszarze, preferowan? kultur? organizacyjn?, czy perspektywami rozwoju konkretnych kompetencji. Większość firm na swoich stronach internetowych ma zakładki z informacjami o wakatach – warto regularnie je odwiedzać, ponieważ nie wszystkie oferty pracy trafiaj? do serwisów ogłoszeniowych. Inn? skuteczn? metod? jest tzw. spontaniczne aplikowanie poprzez stronę internetow? firmy w sytuacji, gdy nie ma informacji o bież?cych procesach rekrutacyjnych. Przy spontanicznym składaniu aplikacji należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Powinno z nich jasno wynikać, w jakim obszarze chcielibyśmy się rozwijać i na jakiej podstawie twierdzimy, że sprawdzimy się w danej roli. Warto także podkreślić w swoim życiorysie elementy, które mog? zostać docenione w danej organizacji np. z uwagi na misję, wizję i promowane w niej wartości.

Opracowuj?c swoj? strategię dobierajmy działania tak, aby maksymalizować swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Poł?czenie regularnego śledzenia serwisów ogłoszeniowych, z obecności? w biznesowych mediach społecznościowych, networkingiem i spontanicznym aplikowaniem do firm z listy wymarzonych pracodawców, może znacz?co przyspieszyć nasze poszukiwania. Koncentracja na postawionym celu i wytrwałość w działaniu z pewności? szybko przynios? rezultaty.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa na rynku HR firma doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!