Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

CFO Compass Survey 2023

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu CFO Compass Survey 2023. Badanie jest elementem dedykowanego programu PwC Polska dla liderów finansów.

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu CFO Compass Survey 2023. Badanie jest elementem dedykowanego programu PwC Polska dla liderów finansów. Udział w badaniu to doskonała okazja do sprawdzenia, jak może wyglądać droga do realizacji wizji finansów za 3-5 lat. 

 

Link do kwestionariusza online: CFO Compass Survey 2023 

 

Jaki jest cel badania? 

 

W obliczu rosnącej ilości wyzwań dla działów finansowych i coraz bardziej istotnej roli danych i technologii w organizacji, chcemy pomóc CFO ocenić stan przygotowania funkcji finansowej do efektywnego wspierania realizacji strategii biznesowej.  

 

  • Czy wizja finansów przyszłości znajduje odzwierciedlenie w kompletności zasobów i kompetencji? 

  • Jakie metody zastosować, aby utrzymać i rozwijać pracowników w obszarze finansów? 

  • Jak wykorzystać potencjał automatyzacji, chmury i AI do podniesienia efektywności funkcji finansowej? 

  • Jak zbudować organizację data-driven i wzmocnić rolę CFO w procesie podejmowania strategicznych decyzji? 

 

Po wypełnieniu ankiety: 

 

  • Każdy zainteresowany CFO otrzyma od nas krótki raport z prezentacją własnych odpowiedzi na tle wyników badania wraz ze wskazaniem, jak może wyglądać roadmapa transformacji funkcji finansowej w jego organizacji. 

  • Oferujemy spotkanie z ekspertami PwC w celu przedyskutowania możliwości rozwoju funkcji finansowej. 

  • Opublikujemy zbiorcze wyniki badania w ogólnodostępnym raporcie. 

  • Zaprosimy do udziału w spotkaniu networkingowym CFO Compass Connect Forum, które odbędzie się 15 listopada 2023 r. w Warszawie oraz wiosną we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. 

 

Wypełnienie ankiety powinno zająć około 40 minut. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako całkowicie poufne. 

Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu i dziękuję za poświęcony czas. 

Z wyrazami szacunku, 

  


O PwC CFO Compass: Badanie jest elementem dedykowanego programu PwC dla liderów finansów. CFO Compass to platforma, która łączy bazę wiedzy, ekspertów i szeroką ofertę wsparcia dedykowanego dla CFOs. Współpracujemy z blisko 1000 CFO dużych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, pomagając im w cyfrowej transformacji ich organizacji, aby zoptymalizować procesy back-office i poprawić efektywność kosztową przy zachowaniu zgodności z przepisami oraz umiejętnym podejściem do zarządzania ryzykiem. Więcej informacji na stronie www.pwc.pl/pl/cfo-compass.html 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!