Analizy i badania

Ceny żywności znowu rosną

<p style="text-align: justify;">Październik jest pierwszym miesiącem od kwietnia 2014 r. kiedy odnotowano zwiększenie cen żywności w ujęciu rocznym. Utrzymujący się w ostatnich miesiącach wzrost rocznej dynamiki cen żywności jest skutkiem oddziaływania efektów niskiej bazy w jej głównych kategoriach takich jak "mięso”, "owoce” i "warzywa” związanych z wprowadzeniem rosyjskiego embarga.</p>

>

Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności jest efekt suszy, jaka miała miejsce w Polsce w miesi?cach letnich. Najsilniej widoczny jest on w przypadku warzyw. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi? dane GUS, zgodnie z którymi ceny warzyw wzrosły w październiku o 5,7% m/m, czyli wyraźnie silniej niż wynikałoby to z obserwowanej historycznie sezonowości.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!