Aktualności firm stowarzyszonych

Ceny transferowe – nie takie straszne jak je malują

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">W dziedzinie podatków w krajach Unii Europejskiej od kilku lat dominuje kierunek zmierzający do systemowego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Stąd też również Polska postanowiła nałożyć na przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych nowe obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych.</span></p>

>

W szczególności nowa dokumentacja, w odróżnieniu od dokumentacji wymaganej przez obecnie obowi?zuj?ce przepisy, będzie musiała zawierać bardziej szczegółowe wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego na rzecz powi?zanego przedsiębiorcy, w tym algorytm tego wyliczenia. Obowi?zek doł?czenia do dokumentacji kolejnych elementów, np. analizy danych porównawczych lub dokumentacji grupowej, uzależniono od osi?gnięcia przez podatnika nowych progów podatkowych.

W efekcie wejścia w życie nowych regulacji dla transakcji grupowych dokonanych pocz?wszy od 1 stycznia 2017 r. polscy przedsiębiorcy będ? musieli zaktualizować dotychczasowe dokumentacje cen transferowych.

Bezpłatne szkolenie w Taylor Wessing

24 października 2016 godz. 9:30 w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1 odbędzie się Śniadanie z Prawnikiem dotycz?ce aspektów prawnych i podatkowych cen transferowych w kontekście nowych obowi?zków dla przedsiębiorców, które wejd? w życie w styczniu 2017 roku.

Spotkanie poprowadzi Olav Nemling, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie oraz Marcin Sroga, adwokat w Taylor Wessing w Warszawie

Program

Podczas szkolenia zostan? omówione następuj?ce kwestie:

  • Kto, w świetle zmian, jest obowi?zany do sporz?dzenia dokumentacji cen transferowych:

o prawne i podatkowe rozumienie powi?zań między podmiotami,

  • Kiedy aktualizuje się obowi?zek sporz?dzenia dokumentacji (nowe progi kwotowe);
  • Jakie elementy powinna zawierać nowa dokumentacja cen transferowych;
  • Nietypowe transakcje objęte obowi?zkiem dokumentacyjnym;
  • Skutki niedochowania obowi?zku sporz?dzenia dokumentacji.</li>

Spotkanie dedykowane jest dyrektorom finansowym, właścicielom firm i kadrze zarz?dzaj?cej.

Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

RSVP: do 20.20.2016 +48 22 584 97 40 events@taylorwessing.com

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!